–Viktigst å lære av feilene 22. juli

Det viktigste er å lære av feilene 22. juli i fjor, sier avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB, Per Kristen Brekke.

Politiet på veg til Utøya i gummibåt

Politiet på vei til Utøya i gummibåt 22. juli 2011.

Foto: Steinar Frøyshov

– Jeg tror rapporten, som nå legges fram i sin form har klare anbefalinger, og jeg håper at mange av spørsmålene som flere av de pårørende og etterlatte har stilt vil bli besvart i rapporten, sier Brekke.

Per K. Brekke, avdelingsdirektør i DSB

Per K. Brekke, avdelingsdirektør i DSB

Foto: Kai Myhre / Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB)

Han mener rapporten også har fokus på det som skjedde fra minutt til minutt,.

Han håper også at den vil løfte blikket, at den også diskuterer mer på systeminnretningen og ser på forhold som er knyttet til organisering, prioritering og hvordan vi jobber sammen.

– Læring vil være det helt sentrale for meg på veien videre. Jeg håper rapporten har så klare anbefalinger at vi kan gripe fatt i dette, alle vi som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap, sier Brekke.

Anbefalingene blir nøye vurdert

Per Kristen Brekke gruer seg ikke til rapporten.

– At en rapport er kritisk skal vi ta inn over oss. Det handler om å gjøre ting bedre og være bedre forberedt neste gang det eventuelt oppstår en krise, sier han.

Brekke er sikker på at rapportens anbefalinger blir nøye vurdert av dem som var på jobb den 22. juli i fjor. I motsetning til politiet har ikke direktoratet ekstra beredskap for å ivareta de ansatte når rapporten kommer.

Beate Vatndal

Beate Vatndal

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Alle vi som er ledere er på jobb og tilgjengelig for de ansatte. Brann- og redningstjenesten er underlaget DSB, men Oslo Brann og Redning ivaretar sine ansatte selv, sier Brekke.

– Dette må ikke skje igjen

– Dette må aldri skje igjen. Jeg håper man nå ser på det som gikk feil tar læring av det, sier Beate Vatndal som leder støttegruppen for de etterlatte i Vestfold.

Hun mistet datteren på Utøya 22. juli i fjor