Vikinggraver avslører maktkamp

I denne graven lå det trolig én som noen ville slette fra historien.

Ingunn Beyer Hansen (til v) og Ingvild Tinglum

Ingunn Beyer Hansen (til v) og Ingvild Tinglum graver ut en intakt grav fra vikingtida. Mellom dem ligger blant annet tannrester etter den døde og et jernsverd.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

I Vestfold spøker man ofte med at "så fort man setter spaden i jorda, finner man noe av arkeologisk interesse." Det er nesten sant.

Les også: - Kaupang var først!

Slettet graver i maktkamp?

Martin Gollwitzer og Toini Thommessen

Utgravingsleder Martin Gollwitzer og arkeolog Toini Thommessen i ett av teltene der det graves.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Men det er slett ikke hver dag man finner spor etter noe som kan tyde på en politisk maktkamp for nærmere 1000 år siden. Ved Hesby gård på Sem utenfor Tønsberg pirkes det nå fram indisier på at noen har slettet vikinggravhauger i et maktpolitisk spill.

– På denne tiden ble Jarlsberg og Tønsberg etablert, og en hypotese vi har er at maktpersoner har slettet gravhaugene for å slette minnet om tidligere storheter.

Det sier utgravningsleder Martin Gollwitzer til NRK.no. Han understreker at hypotesen må undersøkes videre, men sier at dette sammenfaller i tid med det politiske maktskiftet som skjedde i Vestfold på denne tiden.

– Så noen har villet slette minnet om tidligere tiders storheter for å fremheve seg selv som større?

– Ja, nettopp!

Fant uåpnet grav

Restene av et jernsverd

Dette er det som synes av jernsverdet som ble funnet i den intakte graven.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Tidligere trodde arkeologene at disse gravhaugene ble slettet så sent som på 1800-tallet, og da på grunn av jordbruksaktivitet, men Gollwitzer forteller at man ved hjelp av en relativt ny metode har kommet fram til denne nye hypotesen.

I området har det trolig ligget 3-4 gravhauger.

Det som er funnet, er restene av en båtgrav der bare deler av kjølen var igjen samt et par graver som har vært plyndret. Men det er også funnet en helt intakt grav. Det skjer sjelden, for gravrøverne har vært effektive de fleste steder.

Hadde med personlig utstyr

I denne graven har man foreløpig funnet rester av den døde, først og fremst tenner. Men man har også funnet personlig utstyr som den døde har fått med seg.

Et relativt godt bevart jernsverd ligger der, ei gul glassperle - og i beltet hadde den døde restene av ei slags veske inneholdende et bryne (trolig til sverdet) og et stykke flint som kunne brukes for å lage ild.

– Og over den døde har det ligget en hest. Det var ganske vanlig å legge et dyr, gjerne en hest, i graven sammen med den døde. I dette tilfellet har de stykket opp hesten for å få plass til den, sier Gollwitzer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Telt for arkeologer på Hesby i Tønsberg

De to teltene som skjuler utgravingene ligger bare et steinkast unna E 18 i bakgrunnen.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Fra Romertida

I fjor høst fant arkeologene en brønn fra Romertida i nøyaktig samme område, så her har det trolig bodd folk i lange tider. Gollwitzer ser på området som arkeologisk viktig.

– Etter to sesonger med utgravinger her tror jeg vi har et fantastisk vitenskapelig materiale som kan gi oss økt forståelse av tidligere aktivitet her.

Og selv om arkeologene nå nesten er ferdige med utgravningene i dette området, gjøres det fortsatt funn. Da NRK.no var der, fant én av dem rester av et trestykke i den graven som var urørt da den ble funnet. Det kan hjelpe dem til å tidfeste graven.