NRK Meny
Normal

– Torske-krise i Ytre Oslofjord

Det mener forsker i NIVA.

Torskeyngel

Det er et mysterium for forskerne hvor torsken tar veien. (arkivbilde)

Foto: NRK

Selv om en ny undersøkelse fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) viser en god tilvekst i antall torskeyngel utenfor kysten av Vestfold, så forsvinner den voksne torsken allerede etter ett års tid.

– I Ytre Oslofjord er det en krise i torskebestanden. Det er ikke så godt å si hva det kommer av. Vi vet også at det har en ganske stor effekt på hele økosystemet, for torsken er en toppredator som spiser mye mindre fisk og krepsdyr på bånn. Andre steder har vi sett at hele økosystemet kan endre seg ganske dramatisk, sier forsker Dag Hjermann ved NIVA.

Les også:

Vet ikke hvorfor

Mens tallene for torskeyngelen viser en vekst utenfor kysten av Vestfold både i Horten, Vrengen og Sandefjord, så viser forskningsfangstene utenfor Hvasser en nedgang på 70–80 prosent for torsken, opplyser Hjermann.

– Torskeyngelen bruker to til tre år på å bli fangstmoden torsk, men allerede ett år gamle begynner torsken utenfor Vestfold å forsvinne, sier han.

Forskerne aner ikke hvor den blir av.

– På 80-tallet tok man omtrent to til fire kilo torsk per garn, men siden 2001 så har det vært mindre enn en kilo per garn i Hvasser.

– Hva er årsaken til det?

– Det er det egentlig ingen som vet. Det er et visst fisketrykk, og sel har vært foreslått. På Østfold-siden er det en god del sel, men på Vestfold-siden er det lite Steinkobbe. Det har imidlertid vært en økning i mengden skarv, sier han og fortsetter:

– I Sverige har man sett at det er mange fisk som rett og slett utvandrer – de svømmer ut til Nordsjøen. Vi må prøve å finne ut hva som skjer med den på vei fra yngelstadiet til voksen torsk. Det ser ut som om de begynner å forsvinne allerede når de er ett år gamle, så det virker ikke som om det er bare fiske som er årsaken.