NRK Meny
Normal

Vestfoldbanen må vente

Statsbudsjettet inneholder ingen penger til dobbeltspor på Vestfoldbanen.  Prosjektet til minst 1,3 milliarder må vente, mener regjeringen.

Tog
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

- Hvis dette forslaget blir vedtatt av Stortinget, betyr at det at dobbeltsporet mellom Barkåker og Tønsberg utsettes på ubestemt tid,  sier utbyggingssjef i Jernbaneverket, Ole Kontorp.

På statsbudsjettet er det bare satt av penger til mindre prosjekter på Vestfoldbanen, blant annet fornyelse av skinnegangen.

Alt klart - ingen penger

Alt er klart for anleggstart for dobbeltspor mellom Barkåker og Tønsberg. Prosjektet er foreløpig kostnadsberegnet til 1,3 milliarder kroner.  Også for problemstrekningen Farriseidet - Porsgrunn er detaljplanen klar på Telemark-siden. For resten av strekningen skal planen være klar ved årskiftet.

 Samferdselsdepartementet har likevel valgt å vente med dobbeltsporet mellom Barkåker og Tønsberg fordi man har valgt å prioritere rasjonell framdrift av de store prosjektene som allerede er satt i gang, heter det fra Samferdselsdepartementet.

Lettet porsgrunnsordfører

Det er heller ikke satt av penger til Eidangertunnellen i neste års statsbudsjett. Jernbaneverket forsikrer likevel at det vil planlegge Eidangertunellen ferdig neste år. - Vi skal bruke10 millioner kroner som er satt av i vårt sentrale budsjett på strekningen mellom Larvik og Porsgrunn, sier Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Porsgrunnsordfører Øystein Beyer er glad for at Jernbaneverket vil bruke penger på Eidangertunnelen. Han ble først skuffet da han i 10-tiden hørte at Regjeringen ikke hadde prioritert jernbanen i Grenland. Men det viste seg at pengene lå skjult i en budsjettpost hos Jernbaneverket.

- Jeg er veldig lettet, sier Beyer.

Forlanger svar

I budsjettforslaget blir det vist til at detaljplanarbeidet for jernbaneprosjektet Holm – Nykirke begynte i juni i år, med sikte på at reguleringsplan skal være ferdig i begynnelsen av 2008. Planarbeidet vil bli delt i to, med sikte på at byggeplan for strekningen Holm – Holmestrand skal være ferdig i 2008, etterfulgt av byggeplan for strekningen Holmestrand – Nykirke.

SVs Ivar Ramberg er leder for komiteen som arbeider med samferdselsspørsmål i Vestfold fylkeskommune. Han er misfornøyd med den manglende bevilgningen, og vil nå forlange svar på hvor lenge prosjektet må vente.