Verdens største rotteutryddelse snart over

Det har blitt mulig blant annet på grunn av bidragsytere fra Vestfold.

Norsk hvalstasjon i Sør-Georgia

Krigen mot rottene på Sør-Georgia ved Antarktis er forhåpentligvis snart over.

Foto: Mikkel Isak Buljo

Flere millioner rotter og mus ødelegger økosystemet på øya Sør-Georgia, der 1.500 nordmenn én gang jobbet som hvalfangere. De siste årene har rottene utgjort en alvorlig trussel for fugler og annet dyreliv på øya, og kampen for å utrydde disse startet i 2011.

– Etter nyttår er det klart for siste runde av utryddelsen. Vi har stor tro på at dette skal lykkes, og at vi blir kvitt hver eneste rotte. Det er viktig, forteller sandefjordingen Stig-Tore Lunde til NRK.no.

Han representerer stiftelsen South Georgia Heritage Trust i Norge. Det er denne internasjonale stiftelsen som står bak rotteutryddelsen.

Det største prosjektet av sin type

De siste hvalfangerne forlot Sør-Georgia for cirka 50 år siden, men da ble rottene som hadde fulgt med skipene igjen på øya. Rottene har formert seg i hopetall blant annet fordi de ikke har naturlige fiender på øya.

Stig-Tore Lunde

Sandefjordingen Stig-Tore Lunde representerer stiftelsen South Georgia Heritage Trust i Norge.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Lunde forteller at utryddelsesprosjektet har kostet nærmere 75 millioner kroner.

– Dette er det største tiltaket av denne sort som noen gang har blitt gjennomført. Mange helikoptre, båte rog folk er involvert.

Det er mange som har bidratt til potten på 75 millioner.

– Vi har fått noen midler fra britiske myndigheter, ellers er det private donasjoner som har gjort dette prosjektet mulig. Det er ganske fantastisk. Noen av bidragsyterne er norske, blant annet Bess Jahre stiftelse i Sandefjord. De har kommet med betydelige gaver, sier Lunde.

Øya regnes som en av de viktigste hekke- og yngleplassene for flere fuglearter og sel i Antarktis.

– Rottemengden har ført til at millioner av sjøfugl ikke har fått hekkeplass, og det er fatalt, sier Lunde.

Giften spres fra helikopter

Utryddelsen skjer ved at rottegift i form av pellets blir spredt utover øya fra helikopter.

– Pelletsene havner på veldig definerte områder, og dekker absolutt alt av områdene som fortsatt er rotteinfiserte. Der helikoptrene ikke kommer til, blir rottegifta spredt for hånd. Dette skjer der det fortsatt er hvalfangststasjoner, forteller Lunde.

Hval- og selfangsten ved Sør-Georgia ga rottene en svært god start.

– Dette har gjort at rottene har fått så godt fotfeste. I tillegg har de hatt rikelig mat på øya, blant annet på grunn av sjøfuglkoloniene.

Rottegiften vil snart vil bli spredd i en av de store kongepingvinkoloniene på øya.

– Det er ekstra utfordrende, for der blir det sagt at det også finnes mye annen mat.

Prosjektet er sjuårig. De neste årene vil øya jevnlig bli kontrollert. På det meste var 1.500 nordmenn engasjert i hvalkokingen i Grytviken og de andre landstasjonene på Sør-Georgia.