Ventetid hos helsesøster

Ungdom i Vestfold bekymrer seg mye, og mange sier de har følt at alt er et slit, ifølge Ungdata-undersøkelsen. Unge forteller de må vente i opp mot to måneder for å få time hos helsesøster på skolen, og at terskelen for å få hjelp er altfor høy. Tall fra Vestfold fylkeskommune viser at er helsesøsterårsverk må dekke over tusen elever, hvis man regner hele fylket under ett.