NRK Meny
Normal

Venter på prøveresultatene

1,4 tonn med død fisk er plukket i Aulivassdraget og naturkatastrofen karakteriseres som verre enn «Full City». Fortsatt er det uvisst hvordan annet dyreliv er påvirket.

Død fisk 1

Mye død fisk er plukket ut av vassdraget, men prøvefisket viser at ny fisk allerede er på plass.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Det har gått en måned siden den dramatiske brannen i en 1100 tonn tung plasthaug hos Revac på Linnestad i Re.

Arne Christian Geving

Geving venter spent på analysene til NIVA.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

Siden den gang er 1,4 tonn med død fisk plukket ut av Aulivassdraget, Vestfolds beste sjøørretvassdrag.

Fortsatt er det uvisst hvordan miljøkatastrofen har påvirket dyrelivet i området, men prøvefisking gjennomført av Norsk institutt for vannforskning, NIVA, viser at fisken er tilbake i vassdraget.

– De har vært å prøvefisket i hovedvassdraget og oppe i Bjunebekken, som er der utslippet først kom ut. Ved hjelp av elektrisk fiskeapparat har de registrert fisk i vassdraget, og de har funnet forskjellig typer fisk og forskjellige årsklasser innenfor artene, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold, Arne Christian Geving, til NRK.no.

– Men selv om prøveresultatene ikke foreligger, så sier vel dette noe om vannkvaliteten?

– Ja, og det viser jo også vannprøvene. At nå er det i en helt annen forfatning enn når utslippet var, forklarer Geving.

Den største miljøkatastrofen

I Vestfold har man lite å sammenligne katastrofen med, men det hevdes nå at det er den største i fylket noensinne.

– Jeg har vurdert at sånn på landsiden så er dette det største jeg kjenner til i Vestfold. Vi har hatt Full City og Godafoss, men de fikk ikke så store konsekvenser. Det var store hendelser, men de fikk ikke så store konsekvenser i Vestfold, sier fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui.

Fylkesmiljøvernsjef i Vestfold, Elisabet Rui

Rui hevder ingen miljøkatastrofer i Vestfold kan sammenlignes med denne.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Onsdag ble det holdt informasjonsmøte for beboerne rundt avfallsanlegget i Re. Rundt 80 personer møtte opp på Statens park i Tønsberg, for å høre blant annet Revac, brannvesenet, mattilsynet og fylkesmannen gå igjennom brannen, hva som skjer videre og ikke minst svare på spørsmål fra salen.

Les også:

Vilt har trolig holdt seg unna

Én av tingene folk var opptatt av, er hvordan dette påvirker dyrelivet rundt vassdraget.

– På fisk vet vi jo ikke, for fisk lever av bunndyr som igjen kan få i seg den gifta over lengre tid hvis den har bunnfalt i vassdraget. Så det er ting som må analyseres, sier Steinar Buran ved Mattilsynet, og legger til:

– Når det gjelder vilt, så er det vel drikking av vannet man tenker på. Der har vi det forholdet at vilt har jo en tusen ganger bedre luktesans enn det vi har, og da vil avstå fra å drikke den type forurenset vann. Det er vi ganske sikre på.

Og på det punktet får han støtte fra fylkesmannen.

– Det har vært diskutert, og vi har vurdert det slik at det forurensede vannet som kom i dagene etter brannen, det var ganske mørkt og illeluktende. Hjortevilt og annet vilt vil erfaringsmessig sky slikt vann, og trekke bort å finne vannkilder andre steder, forklarer Geving.

Informasjonsmøte etter plastbrann i Re

Rundt 80 personer møtte opp på informasjonsmøtet onsdag kveld.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

– Vi har derfor ansett det som lite sannsynlig at de har fått i seg mye tungmetaller, påpeker han.

Følger nøye med på verneområde

På møtet onsdag ble det kjent at når det kommer til forurensningen fra tungmetaller i vannet, er kvaliteten nå tilbake til å kunne karakteriseres som "drikkevann". Derfor er også drikkeforbudet for dyr fjernet.

Spørsmålet er om det kan ha gjort skader andre steder langs vassdraget.

– I utløpet av Aulivassdraget har du Ilene, og det er et Ramsarområde, som har et spesielt vern. Og det er klart at det er vi veldig obs på og veldig spente på om utslippet kan ha påvirket det verneområdet, sier Geving.

(Saken fortsetter under bildet)

Auli

Aulivassdraget renner ut i Ilene naturreservat.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Som i de fleste andre spørsmålene, må man også her vente på prøveresultatene fra NIVA.

– De tar sedimentprøver oppover i vassdraget, og da vil de konkludere noe om hva som eventuelt har vært av avsetninger av tungmetaller også i utløpet av vassdraget. Altså inn i verneområdet, forklarer Geving, og legger til:

– I tillegg er det plukket død fisk, slik at ikke fugl skal spise på den. Det har ikke vært observert fugl som har oppført seg rart eller vært døende eller død. Så det antas at dette ikke har påvirket verneområdet i noen særlig grad, når det gjelder fugler i hvert fall.

– Så hvis man ser bort fra fisken, så skal ikke dette påvirke dyrelivet i området. Er det korrekt?

– Ja vi antar det. Men du har jo pattedyr som lever i vann. Det er for eksempel bever i dette området, og den kan jo ha vært i kontakt med forurenset vann over en periode. Sånn sett kan ikke vi si at alt er greit, uten at det er tatt prøver eller gjort noen undersøkelser ut over det, avslutter Geving.