NRK Meny
Normal

Venter med tallkarakterer

Åttendeklassingene på Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg får tallkarakterer bare to ganger i året. Det blir godt mottatt.

Natalie Jøreng (fra v), Morten Hogsrød, Marthe Holland og Thomas Hauge

Natalie Jøreng (til v.), Morten Hogsrød, Marthe Holland og Thomas Hauge er skjønt enige om at det holder med tallkarakterer i slutten av hvert semester dersom elevene får fyldige tilbakemeldinger etter hver prøve.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

"Vurdering for læring" heter metoden som er innført på Ringshaug. Det betyr at elevene ikke får tallkarakterer gjennom skoleåret, bare ved slutten av hvert semester.

– Vi har mange år med erfaring som ungdomsskolelærere der vi har opplevd at elevene bare ser på tallkarakterene når vi gir tilbakemelding på prøver. I tillegg er det mye forskning som viser at karakterene står i veien for læring, sier kontaktlærer Morten Hogsrød.

– En firer sier ikke mye

Teamleder Thomas Hauge utdyper dette med at karakterene står i veien for læring.

– En ting er at elevene bare ser på karakteren og sammenligner med medelever. Da overser de tilbakemeldinger om hva de kan og hva de bør jobbe mer med. Samtidig er det jo slik at hvis eleven får en firer på ei prøve, så sier ikke det tallet så veldig mye om hva eleven har gjort bra og hva han bør jobbe videre med.

Støtter seg på forskning

Morten Hogsrød sier at det er gjort mye forskning på området, og at svaret på mange av forskningsrapportene er at den beste vurderingen for læring er tydelige tilbakemeldinger uten karakterer.

Fornøyde elever

Elevene Natalie Jøreng og Marthe Holland synes den nye ordningen er bra. Natalie er glad for at hun ikke bare får et tall å forholde seg til etter ei prøve.

– Jeg får med meg mye mer av tilbakemeldinger, og da vet jeg hva jeg må jobbe videre med. Derfor er jeg ikke ferdig med temaet selv om prøven er ferdig.

Det er Marthe helt enig i.

– Det er mye lettere å jobbe videre med et tema dersom jeg får tilbakemeldinger om hvordan jeg har gjort det på prøven og hva jeg bør bli bedre på.