– Veisaltet kan forurense drikkevannskilden

Nå skal veivesenet vurdere om de skal fortsette saltingen av Farrisveien.

Farriseidet

DRIKKEVANNSKILDE: Innsjøen har et areal på rundt 22 km² og ligger i kommunene Larvik, Porsgrunn og Siljan. (arkivbilde)

Foto: ANNE METTE STORVIK / JBV

Mattilsynet i Vestfold og Vestfold Vann er bekymret fordi vegvesenet har saltet fylkesvei 213, Farrisveien i Larvik.

13 kilometer av veien ligger nemlig i nedbørsfeltet til Farris som forsyner cirka 300 000 personer med drikkevann, og store deler av veien går svært nær vannet.

Avdelingssjef Kjersti Søli ved Mattilsynet i Vestfold sier at veisaltet kan påvirke vannkvaliteten i Farris.

– Det er viktig å gjøre de tiltakene en kan for å beskytte drikkevannskildene best mulig. Ved å salte en slik vei, er det fare for at det saltet vil renne ut i drikkevannet og påvirke vannkvaliteten, sier hun.

– Erfaring viser at stoffene i veisaltet er tungt oppløselig, så det vil kunne synke ned i de dypere lagene og være en kilde til forurensing over tid, legger hun til.

Vil finne en løsning

Søli mener det er viktig at vegvesenet er klar over dette, slik at de kan vurdere muligheten for å bruke noe annet enn salt i akkurat dette området.

Avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen Vestfold er positiv til å snakke med Mattilsynet og Vannverket om dette.

– Hvis det skulle være noen fare for drikkevannskilden, så må vi kunne gå i dialog om det. Det handler om om vi fortsatt skal salte veien, eller eventuelt redusere saltforbruket, sier han.