Veiforvirring ventes

Når fylkeskommunene fra nyttår overtar de fleste riksveier kan det bli forvirring.

Fylkesvei 522 i Vestfold

Gamle E 18 på Sem i Tønsberg er FV 522

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Riksveiene blir da fylkesveier, med noen få unntak. Men, ikke bare det:

Riksveiene som blir omgjort til fylkesveier beholder veinummeret. Dagens fylkesveier har allerede veinummer, men det er få som kjenner dette nummeret.

Fra nyttår får Norge da nummererte fylkesveier og unummererte fylkesveier.

- Jeg tror dette kan føre til forvirring og at vi i veivesenet ikke kan gi den service som trafikkantene forventer, sier senioringeniør i Statens vegvesen i Vestfold, Reidar Jørgensen.

Video nsps_upload_2009_9_28_15_39_42_2668.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se video: Venter forvirring

RV 40 blir FV 40

Riksvei 40 blir fylkesvei 40

Foto: Yngve Tørrestad

Stamveier blir riksveier

De eneste riksveiene som da blir igjen er dagens stamveier. Stamvei er en hovedvei mellom distrikt eller innenfor et distrikt. Stamvei har i dag skilt med grønn bakgrunn. Alle europaveier er stamveier.

Det er noen riksveier som helt eller delvis er klassifisert som stamvei. Stamveier har vanligvis høyere veistandard enn andre riksveier, selv om mange av dem har mindre trafikk. Når dagens riksveier fra neste år blir fylkesveier, blir begrepet stamvei borte.

RV 40 Larvik

I Larvik blir riksvei 40 grønn og den ene av tre riksveier i Vestfold.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Grønn vei

Fra nyttår får alle riksveier grønne skilt med hvitt nummer, slik dagens stamveier har. Europaveiene blir uforandret. Veier med grønne skilt blir statens ansvar, mens fylkeskommunen får ansvar for fylkesveiene.
Etter nyttår får for eksempel Vestfold kun tre riksveier. Det blir:

* Bommestad - fergeleiet på Revet (Elveveien) som er alt "grønn" RV 40
Fra Bommestad og videre nordover blir det fylkesvei 40.

* Fokserød - Sandefjord lufthavn (nummer ukjent) Den er i dag ikke nummerert.

* Ny vei fra E 18 via Skoppum til Horten fergeleie og gjennomgående i Moss til E 6 blir ny grønn riksvei 19. Dagens riksvei 19 Horten - Tønsberg blir unummerert fylkesvei.

I tillegg finnes det er rekke kommunale veier. De har ikke veinummer, men noen har navn.

Mer forvirring


Men, forvirringen stopper ikke der. Flere av de unummererte fylkesveiene har forskjellige veinummer på forskjellige strekninger.

Fylkesvei 526 i Vestfold

Gamle E 18 i Sandefjord er RV 526

Foto: Yngve Tørrestad / NRK


Her er ett eksempel:


Gamle E 18 gjennom Vestfold strekker seg fra Larvik til nord i Sande.
Fra Larvik til Kopstad er den unummerert og men har fire forskjellige nummer.
Fra Helland syd for Holmestrand til Bergsenga i Sande heter den i dag riksvei 313. Fra nyttår heter denne strekningen
nummerert fylkesvei 313.

Mange veier med samme nummer

Fylkesvei 313 finnes også i Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Troms og Østfold, men de er unummererte.

Gamle E 18 fra Bommestad til Haukerød i Sandefjord er fylkesvei 256.
Fylkesvei 256 finnes også i Akershus, Aust Agder, Hordaland, Rogaland og Telemark.

Riksvei 256 ( fra 1.1.2010 nummerert fylkesvei 256) går mellom Hundorp i Sør-Fron og Vinstra i Nord-Fron i Gudbrandsdalen.
Fylkesveier er merket med små nummerskilt i grøftekanten. De kan ikke leses av trafikkanter som kjører.

- Vi får nok en jobb å gjøre etter nyttår, sier Reidar Jørgensen.