NRK Meny
Normal

Veiarbeid gir dobbel ulykkesrisiko

Statens vegvesen innrømmer at risikoen for trafikkulykker øker under veiarbeid. Men sikkerheten er ivaretatt når tunnelene på E18 skal utbedres, forsikrer de.

Kø i tunnelen etter et trafikkuhell.

Bildet er av kø som følge av en trafikkulykke i Paulertunnelen i Vestfold.

Foto: THEA AASLAND VALEN / NRK

I ett og et halvt år framover blir det innsnevringer på E18 i Vestfold, når fem tunneler skal rehabiliteres. Statens vegvesen forventer kø, men håper å unngå alvorlige trafikkulykker.

Det er likevel ikke til å unngå at risikoen for trafikkulykker øker når det arbeides på veiene, sier sjefingeniør i veg- og transportavdelingen hos Statens vegvesen, Arild Nærum.

– Vi ser ofte at ulykkesrisikoen øker når det arbeides på veiene. Omlegginger skjer, og trafikantene må forholde seg til forskjellige trafikksituasjoner fra dag til dag. Det kan skape en del problemer, sier Nærum.

Størst risiko ved langvarig arbeid

I Transportøkonomisk Institutts evaluering av trafikksikkerheten under utbyggingen av E18 mellom Gulli og Langåker, vises det til studier som konkluderer med at ulykkesrisikoen øker opptil det dobbelte under veiarbeid.

I rapporten står det blant annet at økningen av ulykkesrisiko som regel er større ved større og mer langvarig veiarbeid enn ved mindre og kortvarig veiarbeid. Den mest typiske ulykkestypen er påkjøring bakfra, men også andre kollisjoner mellom kjøretøy øker.

Evalueringen konkluderer med at sikkerheten under utbyggingen av E18 mellom Gulli og Langåker alt i alt ble godt ivaretatt, men målene som ble satt for trafikksikkerheten ble likevel ikke nådd.

Det skjedde blant annet alvorlige ulykker som kunne vært unngått dersom midtdelere hadde blitt satt opp.

– Vi har lært

RLM sør

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Tore Kaurin, sier trafikksikkerheten blir ivaretatt.

Foto: Knut Opeide / Statens Vegvesen

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Tore Kaurin, sier de har lært av denne rapporten, og bruker erfaringene når de nå skal rehabilitere tunnelene.

– I forhold til tunnelrehabiliteringen lager vi en form for midtdeler. Det er satt opp en slags pølse med skiltmarkering. Den viser at du er i en tunnel der du også møter biler, og dette er en direkte konsekvens av evalueringen, sier Kaurin.

– Så har vi skiltet hastigheten veldig lavt i overgangssonene, der det går fra fire til to felt. Faren for sammenstøt er derfor ganske liten i de sonene. Så har vi redusert farten til 70 inne i selve tunnelene.

Han sier at ulykkesrisikoen under tunnelarbeidet i stor grad er knyttet til at bilister eventuelt ikke følger de nedsatte hastighetene. Kaurin legger til at de har god erfaring med tiltakene de nå iverksetter.

– Dette er det samme som vi gjorde da vi reparerte Skjeggestadbrua. Der hadde vi ingen uhell, og nå bruker vi det samme systemet når vi rehabiliterer tunnelene.

– Selv om risikoen er høyere enn ved en normalsituasjon, har vi gjort det vi kan for å redusere den, sier Kaurin.