Vegvesenet skal avsløre flere kriminelle

– Naivt å tro at Statens vegvesen, som en av landets største offentlige aktører, ikke er utsatt for kriminalitet, sier avdelingsdirektør.

Lang kø

MANGE SØKERE: Statens vegvesen skal bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

I hele landet jobber Statens vegvesen nå med å ansette personer som får som hovedoppgave å forebygge og avdekke ulovlig aktivitet.

Jon Molnes, som er avdelingsdirektør for krimseksjonen, sier han egentlig skulle ønske at det var unødvendig å opprette slike stillinger.

– Gjennom flere år har vi sett en dreining, der kriminelle søker seg fra tradisjonelle arenaer til områder med lave straffer, muligheter for stor fortjeneste og lav risiko for å bli oppdaget. Vår hypotese er at Statens vegvesens område er et slikt.

Personene som ansettes i de nye stillingene skal blant annet samle og videreformidle informasjon som kan være med på å avdekke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Ifølge Molnes er det grunn til å tro at dette er et stort problem.

– Erfaringer viser at det er et betydelig omfang. Det handler om store penger. Formålet er at vi kan avdekke hva som faktisk skjer. Vi skal også bli mer offensive når det gjelder å bruke vårt eget regelverk.

Profilbilde av Jon Molnes.

OMFATTENDE: Avdelingsdirektør for krimseksjonen i Statens vegvesen, Jon Molnes, sier arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er det problem i hele landet.

Foto: Anette D. Stensholt / NRK

Fornøyd med responsen

Avdelingsdirektøren sier han er fornøyd med responsen de har fått etter at de nyopprettede stillingene ble lyst ut.

– Interessen har vært veldig stor. Det er gledelig at så mange har søkt.

Ifølge Molnes skal de som ansettes jobbe tett med blant annet politiet, Arbeidstilsynet, Nav og Skatteetaten.

– Vi ønsker å sette oss i førersetet, og skape grunnlag for målrettede aksjoner.