NRK Meny
Normal

Vegvesenet må betale 21 millioner

Mesta vant tunnelsøsksmål. Statens Vegvesen er overrasket.

Frodeåstunnelen
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Statens vegvesen er overrasket over at Mesta vant søksmålet om de uforutsette utgiftene i forbindelse med byggingen av Frodeåstunnelen i Tønsberg.

Byggingen av tunnelen ble dyrere enn antatt på grunn av at fjellet viste seg å være svært porøst.

Vegvesenet må nå betale 21 millioner kroner i erstatning pluss forsinkelsesrenter av 16 millioner.

Les: Fiaskotunnel under lupen

Les: Ny feilkjøring i fiaskotunnel

Les: Slik skal du kjøre

Porøst fjell

Saken startet etter at Mesta fikk oppdraget med å bygge en toløpet tunnel gjennom Frodeåstunnelen i Tønsberg. Fjellet viste seg å være mer porøst enn det som var kjent i anbudsdokumentene. Det førte til at arbeidene med å tette sprekker i fjellet ble langt mer krevende enn forutsatt og arbeidet ble forsinket.

Tapte i tingretten

Mesta krevde i utgangspunktet 54 millioner kroner. I tingretten tapte Mesta søksmålet som var rettet mot Samferdselsdepartementet. I lagmannsretten tapte derimot staten. Lagmannsretten begrunner sin dom med at Mesta ble påført et betydelig merarbeid verdsatt til 14 millioner kroner. I tillegg førte forsinkelsen også til en at Mesta tapte penger. Lagmannsretten har skjønnsmessig fastsatt dette tapet til 7 millioner.

Samferdselsdepartementet vant saken i tingretten, men tapte altså i lagmannsretten. Ingen av partene har til nå tatt stilling til om saken skal ankes til Høyesterett.