Varsler-sak demper farten

Varslersaken i Sandefjord kommune demper farten på tilpasningene i kommunesammenslåingen. Det mener ordfører Bjørn Ole Gleditsch og sier til Sandefjords Blad at flere saker vil ta lengre tid, men vil ikke leie inn ekstern hjelp. NRK har fortalt at formannskapet har vedtatt at rådmann Gudrun Haabeth Grindaker skulle granskes etter at kommuneledelsen mottok en varsling med påstander om blant annet brudd på arbeidsmiljøloven.