Vannskuter i fjorden

Det er opp til Nøtterøy og Stokke kommuner å bestemme om det skal være tillatt med vannskuter i Vestfjorden eller ikke. Fylkesmannen har fått klage på at det skal ha vært mye ulovlig kjøring med vannskuter i fjorden. Det er svært få steder i Vestfjorden det er tillatt å kjøre med vannskuter, og fylkesmannen ba miljødepartementet om en avklaring. Departementet sier et eventuelt forbud kan avgjøres av de berørte kommunene selv.