Utviklingshemmede kan miste jobben

Rådmannen kutter i budsjettet for 2010. Åtte utviklingshemmede ved bedriften JobIntro kan miste jobben. Se video.

JobIntro

Åtte psykisk utviklingshemmede kan miste jobben ved bedriften JobIntro.

Foto: Sven Håkon Kulbeck / NRK

Rådmannen i Horten vil fjerne 1,9 millioner kroner fra bidraget til bedriften. Det medfører at vekstbedriften som sysselsetter et stort antall voksne psykisk utviklingshemmede i kommunen, må kutte ned på tilbudet til denne gruppen.

Hele 25 prosent av budsjettkuttet, på til sammen 20 millioner kroner, skjer innen Bo- og tiltakstjenesten for de psykisk utviklingshemmede i Horten kommune, sier daglig leder for Norsk nødhjelp, Bjørn Lindvig.

Video nsps_upload_2009_11_25_15_6_51_1210.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Se intervju med Bjørn Lindvig her.

Selvrespekt og stolthet

Foreldre og pårørende til de psykisk utviklingshemmede mener tilbudet er i ferd med å bli rasert. De er sterkt kritisk til rådmannens forslag. Tirsdag kveld hadde de et møte for å diskutere den aktuelle situasjonen.

I et brev til blant annet ordføreren og rådmannen uttrykt de pårørende sin bekymring til forslaget som de mener vil ødelegge hverdagen for de berørte.

- Jobben betyr selvrespekt, stolthet og glede over å ha en meningsfylt jobb og gå til for de psykisk utviklingshemmede, sier Lindvig.

Han er særlig kritisk til at det ikke har blitt utført noen konsekvensutredning for forslaget.

- Når man beskjærer en gruppe så mye og ikke har et ord om konsekvensene, da tar mann en ganske stor sjanse ved å gjøre et vedtak.

Trygg arbeidsplass

Maja Solum Eriksen

Maja Solum Eriksen synes det er veldig trist hvis noen av hennes kollegaer mister jobben.

Foto: Sven Håkon Kulbeck / NRK

Maja Solum Eriksen er arbeidstaker ved JobIntro. Hun ble overrasket da hun hørte at flere av hennes kollegaer kunne miste jobben. Selv er hun ikke redd for å miste jobben.

- Jeg har kun en enkel diagnose, som ikke trenger like mye oppfølging. Dette er en veldig tilrettelagt arbeidsplass, en veldig god plass å være på. Alle er som de er og kan ikke noe for det, forklarer hun.

Videre forklarer Eriksen at arbeidsplassen gir trygghet, alle er blide og det er ingen sure miner noen gang.

Ingen reduksjon i budsjettet

Ordfører i Horten kommune Nils Henning Hontvedt sier at tilbudet ikke vil bli rasert slik de pårørende frykter.

- De omstillingsprosessene som dette vil sette i gang, skal skje på grunnlag av både lovlighet og fult ut forsvarlighet sier Hontvedt.

Han begrunner sparingstiltakene med at de samlet sett driver for dyrt i forhold til de rammene kommunen har.

Hontvedt innrømmer at innsparingene vil gå utover tilbudet. Likevel mener ordføreren at kommunen likevel skal klare å få til kostnadsreduksjoner uten at de vil rasere tjenesten som de pårørende mener vil skje.

JobIntro

Åtte medarbeidere ved JobIntro kan miste jobben på grunn av kommunekutt.

Foto: Sven Håkon Kulbeck / NRK