NRK Meny
Normal

Utlendinger slipper unna norske trafikkbøter

Bilførere bosatt utenfor Norden skylder staten i overkant av 55 millioner kroner.

Fotoboks

55 MILL: Utenlandske bilister skylder i overkant av 55 millioner i trafikkbøter, forenklete forelegg og ATK-reaksjoner.

Foto: Scanpix/Gorm Kallestad/NRK/Yngve Tørrestad (fotomontasje)

– Det er uheldig at utlendinger slipper unna å betale for bøter for overtredelser i Norge, sier statssekretær i Finandepartementet, Jørgen Næsje (Frp).

Den nyeste statistikken fra Statens innkrevingssentral viser at utlendinger skylder 55,2 millioner kroner i forenklete forelegg og AKT-reaksjoner.

Sverige topper statistikken med 7.123.411 utestående kroner fordelt på 1930 saker. På andreplass finner vi polakker, med 6.260.981 kroner fordelt på 1417 saker utestående. Tyskere bekler tredjeplassen med 5.377.892 kroner og 1325 uoppgjorte saker.

Vanskelig å inndrive

Jørgen Næsje

UHELDIG: Statssekretær Jørgen Næsje liker ikke at bilførere bosatt utenfor Norden slipper unna trafikkbøter.

Foto: NRK

Det er lite Statens innkrevingssentral (SI) kan gjøre, så lenge det ikke foreligger samarbeidsavtaler med bilistenes hjemland.

– Derfor er det bra at vi har nordiske samarbeidsavtaler på dette området. Samtidig er det slik at det ofte koster mer å kreve inn utestående enn man får inn. Jeg er glad for at SI gjør kost/nyttevurderinger, og har full tillit til den jobben de gjør, sier Næsje.

Den totale statistikken for de tre siste årene viser likevel at 76,5 prosent av alle krav som sendes ut blir betalt. For våre naboland Sverige, Danmark og Finland er prosenten henholdsvis 92,1, 87,6 og 89,6 prosent. Siden disse er blant de "store" landene, bidrar de til å dra den totale betalingsprosenten opp. Polen og Tyskland, som ligger på henholdsvis 2. og 3. plass på lista over dem som ikke har betalt, har henholdsvis 54,5 og 70,2 prosent betalte krav.

Koster ofte mer å kreve inn

– Utenfor Norden finnes det ikke avtaler. Dette gjør at vi må ta i bruk inkassobyråer i de ulike landene, sier kommunikasjonsrådgiver Hilde Birgitte Rønningsen i Statens innkrevingssentral.

Fartsbot

FORENKLET FORELEGG: Trafikkbøter, forenklete forelegg, pålydende i overkant av 55 millioner ilagt utenlandske bilister på norske veier står ubetalt.

Foto: Øystein Skarsbø / NRK

– Det blir et avveiingsspørsmål om det krever mer å inndrive beløpene enn verdien av selve bøtene. Vi sender brev til skyldnerne, og er i utgangspunktet ganske sterkt avhengig av at den som har fått bot gjør opp.

– Samtidig er det slik at det ofte koster mer å kreve inn utestående enn man får inn. Jeg er glad for at SI gjør kost/nyttevurderinger, og har full tillit til den jobben de gjør.

Rønningsen er ikke overrasket over at svenskene topper statistikken.

– Vi har en lang grense mot Sverige, og blant utlendinger er det flest svensker som kjører bil på norske veier, påpeker Rønningsen.

Mangler mulighet til tvangsinndriving

Essensen er manglende mulighet til tvangsinnkreving på tvers av landegrensene i Europa, slik SI og eksempelvis den svenske Kronofogden har innenfor Norden. Disse mulighetene har man ikke med vanlige inkassoselskaper ellers i Europa.

Med i bildet hører selvsagt at beløpene på bøter i Norge kan være høye målt mot pris- og inntektsnivået i landene skyldnerne kommer fra.

UP gjennomfører trafikkontroll i Bodø

KONTROLL: Politiet stopper årlig mange utenlandske trafikanter som ikke overholder norske trafikkregler eller fartsgrenser. Statistikken viser at om lag en av fire unnlater å betale bøter eller forelegg, og slipper unna med det.

Foto: Sigurd Steinum