Uten spor etter savnet kvinne

Fire uker etter at kinesiske Xi Li ble meldt savnet fra en hytte i Sandefjord, vet politiet fortsatt ikke hva som har skjedd.

Her søkes det etter savnede Xi Li

OMFATTENDE AKSJON: Søk på land og i vannet ved Østerøya i Sandefjord har ikke gitt resultater.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Ole Sølvik, leder for etterforskningsavdelingen ved Sandefjord politistasjon, forteller at politiet besluttet å trappe ned etterforskningen før helgen, men at de jobber videre med saken.

– Dersom det kommer opplysninger som vi må følge opp, så vil vi gjøre dette. Da kan det også bli aktuelt å trappe opp etterforskningen igjen.

Xi Li (37) ble sist observert på Østerøya, hvor det har vært gjennomført omfattende søk både på land og i sjøen, uten at dette har gitt resultater.

– En rekke vitneavhør er gjennomført. Det har vært rundspørringer i aktuelle områder, vi har søkt etter elektroniske spor og det har vært gjort tekniske undersøkelser av hytta med bistand fra Kripos, sier Sølvik.

Ole Sølvik

ØNSKER TIPS: Ole Sølvik, leder for etterforskningsavdelingen ved Sandefjord politistasjon, sier de fortsatt ønsker tips som kan gi svar på hva som har skjedd med Xi Li.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Flere hypoteser

Til tross for søk og etterforskning, vet politiet fortsatt ikke om noe har hendt kvinnen, eller om hun har forlatt hytta frivillig.

– Hypotesene vi jobber ut fra står forholdsvis likt. Ingen er nevneverdig svekket, og ingen står nevneverdig sterkere enn de andre, utdyper lederen for etterforskningsavdelingen.

Sølvik forklarer at det har vært utfordrende å drive søk i en del av områdene på Østerøya.

– Terrenget er veldig krevende. Selv om det er brukt store ressurser på å undersøke området, kan vi ikke garantere at vi ville gjort funn hvis det var noe å finne.

Den savnede Xi Li (37)

SAVNET: 37 år gamle Xi Li har vært savnet siden 20. juni.

Foto: Privat

Fortsatt formelt siktet

Xi Lis norske ektemann ble siktet for vold få dager etter forsvinningen, men løslatt etter kort tid fordi politiet konkluderte med at grunnlaget for siktelsen var svekket.

– Den står fortsatt ved lag. Der vil det bli gjort en vurdering videre av påtalejuristen, forteller Sølvik.

Ektemannen ønsker ikke å stille til intervju, men sier via sin advokat, Jan Christian Kvanvik, at han er fornøyd med at politiet gjør grundige undersøkelser.