Uro rundt universitetsstatus-fest

Den planlagte festen Høgskolen i Sørøst-Norge skal ha på Oslofjord Convention Center for å feire universitetsstatus møter protester fra høgskoleansatte som mener det drives sosial dumping på stedet. Brunstad Christian Church mener påstanden er drøy og sier dugnadsdeltagelse er frivillig. Høgskolerektor Petter Aasen sier han ikke kjenner til dokumentasjon på sosial dumping.

Høgskolen i Sørøst-Norge
Foto: Hans Christian Eide / NRK