Det går galt hvert eneste år

– Vær edru, sier brannvesenet.

Fyrverkeri

FEIRING: Fyrverkeri er pent å se på, men kan være farlig dersom man ikke er forsiktig.

Foto: Colourbox

Brannvesenet oppfordrer festglade nordmenn til å være forsiktig med fyrverkeri og stjerneskudd når vi går inn i 2017.

Selv om antall skader er kraftig redusert etter at forbudet mot pinneraketter ble innført i 2008, blir fortsatt for mange skadet av fyrverkeri, opplyser Vestfold interkommunale brannvesen (VIB).

– Det er eksplosiver, så det smeller godt. Det blir mange skader hvert år, både øyeskader og håndskader, sier branningeniør Preben Skjelbred.

Under nyttårsfeiringen 2015/2016 fikk 18 personer øyeskader av fyrverkeri.

Kontroll av fyrverkeri

Preben Skjelbred.

BRANNINGENIØR: Preben Skjelbred håper at nyttårsaften blir uten brann og uten personskader.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Før hver fyrverkerisesong foretar SP Fire Research, på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), en markedskontroll hos alle leverandørene av fyrverkeri.

Under kontrollen blir CE-merking, størrelse, etikett og luntelengde sjekket.

– I tillegg skal alle som selger, ha tillatelse fra oss som jobber i brannvesenet. Selgerne får tilsyn av brannvesenet i løpet av uka som går nå. Vi sjekker at ansvarshavende har et kursbevis, og at de har tilstrekkelig med opplæring, sier Skjelbred.

Han påpeker at det er spesielt tre ting kjøperen må huske på under nyttårsaften:

– Vær edru, følg bruksanvisningen og bruk briller.

Han minner også om at det ikke er lov å ta med fyrverkeri kjøpt i utlandet inn til Norge.

– Tollvesenet er veldig på hugget om dagen, og kontrollerer at folk ikke tar med seg raketter over grensa.

Fyrverkeri.

KONTROLL: Brannvesenet sjekker i disse dager at utsalgsstedene følger lover og regler.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Bruk av fyrverkeri

Mange nordmenn som feirer hjemme, skyter opp rett utenfor stuedøra si. Men er det lov?

– Ja og nei, det kommer an på hvor man bor. Det er greit dersom man bor på landet og ikke har noen nære naboer. Det er ikke fullt så greit i et boligfelt midt i byen, spesielt i Tønsberg, påpeker Skjelbred.

I Tønsberg sentrum er det bare tillatt å sende opp raketter på to steder: fra brygga nedenfor hotell Klubben og fra Slottsfjell-platået.

Arne Voll, kommunikasjonssjef Gjensidige

OPPFORDRING: – Det er utrolig viktig at de som skyter opp fyrverkeri, er edru og bruker bruksanvisningen, sier Arne Voll i Gjensidige Forsikring.

Foto: Gjensidige

Formålet med den lokale vedtekten er å beskytte Tønsbergs tette trehusbebyggelse.

– Hvis det går galt og fyrverkeriet blir skutt opp skeivt slik at det går inn i et hus, er du ansvarlig.

Bot og reduksjon i erstatning

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring, sier at dersom kunden er skyldig i brannen, kan erstatningen bli redusert med ti prosent og oppover.

– Hvor mye erstatningen blir redusert med er vanskelig å si. Det er noe som blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Men et hus er forholdsvis dyrt å bygge opp igjen, og det skal ikke en stor reduksjon til i erstatningen, før det blir mye penger ut av det, sier Voll.

Ken Henry Johnsen, ordenssjef i politiet i Vestfold, sier at man også risikerer å få bøter, og i verste fall, fengselsstraff dersom man bryter fyrverkerireglene på nyttårsaften.

Ken Henry Johnsen

BOT: Ken Henry Johnsen, ordenssjef i politiet i Vestfold, sier at man kan få bot dersom man bryter fyrverkerireglene på nyttårsaften.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Det er brann- og eksplosjonsvernloven og kommunale politivedtekter som regulerer dette. De er forskjellige fra sted til sted, sier Johnsen.

– Lovens strengeste straff, fengsel, kan man risikere dersom det oppstår alvorlige skader, legger han til.

Han antar at botens størrelse kan variere mellom 2000 - 5000 kroner.