Ungdomshjem konkurs

En barnevernsinstitusjon i Horten er begjært konkurs. Flere ansatte har ikke fått den lønn de har krav på.

Det er Elinia Kollektivet i Horten som nå er begjært konkurs. Eierne skylder de ansatte ca. 300.000 kroner i ubetalte lønninger.

Dagligleder Rolf Sverre Egestad skylder på Helseregion Finnmark, han mener institusjonen er et offer for intern krangling mellom Tana kommune og Helseregionen Finnmark.

- De skyldte oss 2, 1 millioner kroner. Vi har fått noe, men vi venter fortsatt på 700.00 kroner fra dem, og dermed har vi gått til retten med denne saken, sier han.

Økonomi og fagfolk

Egestad sier at dette kombinert med for få fagutdannede ansatte betyr at ungdomsinstitusjonen stenger. Ingen av de ansatte ønsker å snakke med NRK om hva som har skjedd med Elinia Klinikken. Men etter det NRK erfarer jobber de nå med å utforme et krav mot eieren som vil bli sendt skifteretten.

Det var Region Sør Barne, ungdoms og familieetaten som fattet vedtaket om å stenge kollektivet. Og Seniorrådgiver Mona Bartnes Fardal, sier at det blant annet er mangel på fagkompetanse som førte til nedleggelsen. De som bodde i kollektivet har flyttet ut og alle er tatt hånd om av den kommunen de kommer fra.

Etter det NRK erfarer skal det være ansatte som ikke har fått lønning siden august. Det benekter daglig leder Rolf Sverre Egestad, men sier det stemmer at ikke alle ansatte har fått sine lønninger.

Alle vil få lønn

- Jeg vil ha en styrt kontroll på økonomien slik at alle regninger blir betalt gjennom banken. Det vil si at banken nå har tatt sitt, og dermed har de ansatte kommet i andre rekke, men alle vil få lønn, sier han.

Juridisk rådgiver i Helse Finnmark, Jens B. Herstad, bekrefter at Elinia Kollektivet har tatt ut en stevning mot dem. Men Herstad hevder at de ikke skylder institusjonen penger.