UDI anmelder Langemyhr

UDI mener det har blitt gitt uriktige rapporter i forbindelse med oppholdstillatelse for rundt 50 polske arbeidere.

Harald A. Langemyhr
Foto: Anne Charlotte Schjøll / SCANPIX

Utlendingsdirektoratet (UDI) har gjennomgått rapporter utarbeidet av Arbeidstilsynet og anmelder nå Harald Langemyhr AS.

SE VIDEO: Vil begjære Langemyhr konkurs

LES: Begjærer Langemyhr konkurs

LES ALT OM:

Det ser ut til å foreligge to sett med arbeidskontrakter. Ett sett som er brukt overfor utendingsmyndighetene i søknadsprosessen, og ett som arbeidstakerne har blitt forelagt etter at søknaden er innvilget. Sistenevnte har mye dårligere lønns- og arbeidsvilkår. UDI mener dette er et grovt brudd på regelverket, og ber derfor politiet om å etterforske saken.

Karantene

- Vi har nå intensivert samarbeidet med Arbeidstilsynet for å styrke innsatsen mot sosial dumping. Vi vil utveksle informasjon om lovstridige arbeidsforhold for å kunne igangsette sanksjonstiltak i forhold til useriøse arbeidsgivere, sier avdelingsdirektør i UDI Karl Erik Sjøholt.

I tillegg vurderes det å ilegge Langemyhr karantene. Det betyr at han som arbeidsgiver ikke vil ha mulighet til å ansette utenlandsk arbeidskraft fra land utenfor EU i en periode på inntil to år.

UDI eller politidistriktene foretar forhåndskontroll og sjekker at vilkårene for en oppholdstillatelse er oppfylt før et arbeidsforhold starter. Arbeidstilsynet utfører kontroll på arbeidsplassene og kan avdekke om vilkårene for en oppholdstillatelse er fulgt av arbeidsgiver.

- Vi vil si til arbeidstakere at uverdige forhold ikke skal aksepteres. De som har en EØS-tillatelse, har fri adgang til arbeidsmarkedet og kan bytte arbeidsgiver når de vil. Personer fra land utenfor EØS som har arbeidstillatelse som faglært, kan begynne å jobbe så snart søknaden om arbeidstillatelse hos en ny arbeidsgiver er levert, sier Sjøholt.