Tunnel har sunket mer enn 20 centimeter

Kort tid etter at Frodeåstunnelen i Tønsberg ble åpnet startet selve utgangen ved Kilen å synke ned i grunnen. Nå er snart femte runde med reparasjoner i mål.

Det er slike stålrør som er boret ned i fjellet og fylt med betong.

SØYLER: Her viser prosjektleder i Statens vegvesen, Trond Haugstad, rørene som bores gjennom veggene på kulverten og ned gjennom løsmassene og inn i fjell. Noen steder er de boret mer enn 40 meter ned i bakken.

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

Tunnel-elementene utgjør en støpt del i forlengelsen av veitunnelen som går gjennom fjellet. Det kalles en betongkulvert. Blant annet Velleveien går over denne kulverten.

Problemet med synkingen har vært kjent i flere år og det har vært gjort reparasjoner tidligere.

– De tiltakene vi har gjort virker, elementene blir stabilisert og bevegelsene stopper. Det forteller Trond Haugstad, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Fra før har de gjort den samme reparasjonen på noen av elementene som ligger nærmere fjellet. Denne gangen er det altså elementene som går under Velleveien de har jobbet med.

Borer til fjell

For å hindre at kulverten skal synke lenger ned i grunnen bores det store hull gjennom veggene på betongelementene og helt ned og inntil fire meter ned i fjellet. Dermed hviler til slutt elementene på de nyetablerte betongpelene som er forankret i fjell.

Pelefundamentene som bores ned er tykke stålrør som fylles med betong, og på den måten støpes det underjordiske betongpeler. Og det er nettopp denne metoden som viser seg å virke og som er gjennomført i fire runder så langt.

Dette er kjerner som er boret ut av betongkulverten

BOREKJERNER: Dette er kjerner som er boret ut av betongelementene for å gi plass til stålrøret som senere fylles med betong. De nye betongsøylene utgjør dermed de nye "beina" som tunnelutgangen hviler på.

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

Skal finne feilen

Det er viden kjent at grunnforholdene i området rundt Kilen er dårlige. Dette var også kjent for utbygger og entreprenør da prosjektet ble utført. Derfor har vegvesenet satt ned en gruppe som skal finne ut hvorfor dette likevel skjer.

Er det en feil i de forberedende arbeidene, eller var det under byggeprosessen? Dette er spørsmålene denne gruppen skal finne ut av.

Jeg skal ikke forskuttere resultatet fra den gruppen, men det er de to forholdene de skal jobbe med, forteller Haugstad.

De to siste jobbene som er gjort for å stoppe synkingen kommer til å koste et sted mellom ti og 15 millioner kroner, og det er penger som må tas fra det generelle driftsbudsjettet.

Laster kart, vennligst vent...

– Vi må regne med at det å drifte å ha et trygt og fremkommelig veinett koster penger. Noen ganger har vi slike utfordringer som vi møter her, så dette må en regne med, sier Trond Haugstad.

Tar tid

Selv om elementet som går under Velleveien har sunket mer enn 20 centimeter, er det ikke forbundet med fare å kjøre hverken gjennom Frodeåstunnelen, eller over på Velleveien på grunn av dette, forsikrer Haugstad.

– Vi måler rutinemessig bevegelsene for å ha kontroll på det, legger han til.

Reparasjonsarbeidene har pågått siden nyttår og vil vare en stund til, men i løpet av mai håper Haugstad at mye er gjort, han er nå avhengig av at entreprenøren de har veivedlikeholdskontrakt med, prioriterer jobben. Noe vegvesnet har gitt beskjed om at de skal gjøre. Det som står igjen nå er å fikse selve Velleveien som skal få nye og lettere masser for å hindre at veien skal synke i fremtiden.

Velleveien er gravd over.

NYE MASSER: For at Velleveien skal være så lett som mulig rundt det utsatte området skal veien bygges om med lettere masser.

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK