Truet med å drepe sønnen om han fortalte om volden hjemme

En 45 år gammel mann er i Tønsberg tingrett dømt til to år og seks måneders fengsel for vold mot en av sine sønner. Guttens stemor skal ha forsøkt å stoppe volden.

Tønsberg tingretts lokaler.

ERSTATNING: Tønsberg tingrett mener gutten har blitt utsatt for grov oppdragervold og dømte faren til å betale gutten 70.000 kroner i erstatning.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

Den 13 år gamle gutten ble utsatt for omfattende mishandling av sin egen far. Ifølge dommen har faren både sparket sønnen og slått ham med ulike gjenstander, tråkket på ham, lugget ham, vridd armene hans og dratt ham i ørene.

I tillegg til mishandlingen han utsatte gutten for skal faren ha truet sønnen med kniv og sagt at han skulle drepe ham om sønnen fortalte om volden hjemme.

Mishandlingen kom fram da gutten ble tatt for nasking og brøt ut i en voldsom gråt fordi læren kontaktet foreldrene hans. Under samtalen med læreren fortalte han at både han og søsknene hans ble utsatt for grov vold i hjemmet.

Tidligere dømt for vold

Den 13 år gamle gutten har bodd sammen med sin far, stemor og flere søsken. Faren er tidligere dømt for vold mot guttens eldre søster og hun bor i dag i fosterhjem.

Da volden mot mannens eldste datter kom fram, fortalte alle søsknene at faren utsatte dem for vold, men barna trakk senere sine forklaringer og nektet for at faren slo.

Ifølge søsknene var det søsteren som hadde bedt dem om å si ting som ikke var sant. Samme dag som mannen fikk forkynt denne dommen, ble den 13 år gamle gutten tatt for nasking.

I samtale med læreren kommer det frem at han og den eldste søsteren, som er halvsøsken til de andre barna, blir utsatt for forskjellsbehandling og at han ikke tror de andre søsknene vil fortelle om den samme volden.

Retten mener det er skjerpende at mishandlingen av sønnen skjedde mens han var under etterforskning for vold mot datteren.

Oppfølging fra barnevernet

Mannens kone og guttens stemor ble dømt til 297 timers samfunnsstraff for vold og medvirkning til vold.

Stemoren skal ha forsøkt å stoppe mannen når han mishandlet sønnen. Ifølge guttens forklaring har stemoren gått imellom dem når faren slo. Hun skal også ha hentet en nabo for å få hjelp, men skal ifølge dommen også selv ha slått gutten.

Familien fikk oppfølging fra barnevernet etter at den eldste datteren anklaget faren for vold og barnevernet har kommet på flere uanmeldte besøk.

Retten mener stemoren ved å holde tilbake informasjon til barnevernet og skjule mishandlingen, forsettlig har medvirket til handlingene mannen ble dømt for.