Tror oljemarkedet snur

HORTEN (NRK): Det internasjonale oljeserviceselskapet MHWirth har den siste tiden måttet si opp flere hundre medarbeidere i Norge som følge av et sviktende oljemarked.

Siv Jensen besøkte Hortensbedrift

På omvisning: Fra venstre Fungerende ordfører i Horten Freddy Martinsen, Ida Borgan Eriksen tillitsvalgt og ingeniør nå oppsagt, Roy Rødningen leder for bedriftens avdeling i Horten, finansminister Siv Jensen og Svein Erik Larsen product line manager.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

I dag fikk bedriftens avdeling i Horten besøk av finansminister Siv Jensen.

– Det er viktig at vi er ute og snakker med bedrifter og ansatte om hvordan vi kan få norsk økonomi gjennom denne perioden, sier Jensen til NRK.no.

MHWirths avdeling i Horten har i flere omganger måttet si opp ansatte, og nå nærmer det seg 50 oppsigelser. En av dem som har blitt sagt opp er ingeniør og tillitsvalgt Ida Borgan Eriksen.

– Dette er selvfølgelig ikke noe moro, og det er ikke en god situasjon for noen. Ingen er direkte overrasket over at det er nedskjæringer i bransjen, men det oppleves likevel tung, sier hun.

– Tøft for alle

Leder for MHWirths avdeling i Horten, Roy Rødningen, synes det er tøft å være leder i disse tider.

– Det er veldig tungt for ansatte på alle nivåer.

Rødningen satte stor pris på dagens besøk, og at finansministeren tok seg tid til en prat med bedriften. Han mener dette vitner om et engasjement fra regjeringen.

– Regjeringens viktigste jobb er å legge til rette for at man tar nye investeringer, ser nye muligheter og skaper nye arbeidsplasser, samtidig som vi tar vare på de vi allerede har, sa Siv Jensen.

– Hvordan konkret legger regjeringen til rette for nye arbeidsplasser?

– Det gjør vi gjennom å øke offentlige investeringer, gjennom finansieringsvirkemidler og gjennom skattepolitikken. Derfor er det nok av virkemidler – i alle fall på lang sikt. På kort sikt er det så klart utfordrende for dem som mister jobben. Da trenger vi å ha gode velferdsordninger, vi trenger å satse på arbeidsmarkedstiltak og på permitteringsregler, forklarer Jensen.

Har troen på at markedet snur

Rødningen er helt klar på hvor viktig det er at bedriften også selv tar tak.

– Vi må gjøre alt vi kan for å være konkurransedyktige og rigge bedriften for fremtiden. Vi har tro på at markedet snur og nå er vi i en bølgedal, men det kommer en opptur. Spørsmålet er når, sier Rødningen.