NRK Meny
Normal

Tror kommunen har fått en vekker

Re kommune får kritikk for sin håndtering av Revac-brannen i fjor sommer.

Brannvesenet kvelder brannen med skum.

INGEN PERSONSKADER: I juli i fjor brant det i en plasthaug med 1250 tonn miljøsanert elektrisk og elektronisk avfall. Ingen personer ble skadd, men miljøskadene ble store.

Foto: VIB

Brannen er karakterisert av Fylkesmannen som en av de verste miljøkatastrofene i Vestfold. Nå er en granskingsrapport om brannen behandlet i kontrollutvalget i kommunen.

I rapporten utarbeidet av Vestfold kommunerevisjon kommer det frem at folk ikke fikk god nok informasjon, og at kommunen burde ha etablert en kriseledelse.

Leder for kontrollutvalget, Frode Hestnes, tror kommunen har fått en vekker.

– Beredskapsarbeid handler kanskje om å være i forkant. Å gjøre mye arbeid som kanskje føles unødvendig helt frem til man plutselig trenger det. Det er kanskje vekkeren jeg håper vi sitter igjen med alle sammen.

Bedre informasjon

Det tok 36 timer å slukke brannen på industriområdet på Linnestad 21. juli i fjor. Store mengder giftig slukkevann gikk rett i bekken like ved.

Trond Wifstad

KRISESTAB: – I etterpåklokskapens navn burde vi etablert en krisestab ved denne hendelsen, sier rådmann Trond Wifstad.

Foto: Hege Therese Holtung Hansen / NRK

I tillegg fikk flere bønder hele, eller deler av avlingen sin ødelagt fordi de vannet jordene med forgiftet vann fra Aulielva før de ble varslet.

Vestfold kommunerevisjon har sett på hvordan Re kommune har håndtert brannen. I rapporten kommer det frem at mye kunne vært gjort bedre. Blant annet:

  • Kommunen burde gitt innbyggerne bedre informasjon.
  • Kommunen burde ha satt kriseledelse.

– Har en vei å gå

Revisjonen vil også at kommunen i større grad utarbeider en risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan, særlig på tvers av sektorene.

– Det er ingen tvil om at vi har en vei å gå med å jobbe mer systematisk med beredskap. Det skal vi ta tak i, sier rådmann Trond Wifstad.

– Hvordan vil dere gå frem for å være bedre rustet dersom andre store hendelser skulle oppstå?

– For det første har vi lært at vi bør etablere en krisestab ved uønska hendelser, og være mer tydelig på hvem som gjør hva i en slik situasjon. I tillegg må vi sette en konkret plan for å imøtekomme anbefalingene og vedtaket i kontrollutvalget.

– Hvordan kan en kommune ikke ha planer for dette?

– Vi har planer, men de er fra 2013.

– Men de fungerte ikke veldig godt. Det kan ikke være gode nok planer?

– Det var det at det ikke ble nedsatt en kriseledelse. Nå var både teknisk sjef og jeg på jobb den dagen, så vi etablerte ikke en krisestab rent formelt. Men vi jobbet veldig aktivt med saken, og greide å håndtere saken på en rimelig god måte.