Trodde han kjørte på firefelts motorvei – krasjet i flere biler

I tett snødrev en januarkveld i 2014 på E18 ved Fokserød i Sandefjord, prøvde mannen i slutten av 40-årene en forbikjøring der han trodde det var firefelts motorvei. Det endte dårlig.

Ulykke E18

Tre biler var involvert i ulykken i januar i fjor. (arkivbilde)

Foto: Geir Eriksen, gfoto

Problemet var nemlig det at det var to felt, ikke fire, med nedsatt hastighet til 70 kilometer i timen.

Mannen, som bor i nordre Vestfold, kjørte i sørgående retning da han, ifølge flere vitneutsagn, la seg ut i motgående kjørefelt og prøvde å kjøre forbi en 20 meter lang trailer.

Det endte med at mannen først traff én bil, før han smalt inn i en til. Personene i den første bilen kom uskadd fra ulykken, mens kvinnen i den andre bilen fikk alvorlige skader.

Blant annet kompliserte brudd i armen og et knust albuledd.

I Sandefjord tingrett i slutten av september ble mannen dømt til fengsel i 30 dager for uaktsom kjøring. 15 av dagene ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han mistet også førerkortet for ett år.

Dømt til å betale erstatning

Kvinnen som ble skadd lå på sykehus i om lag én måned, og var gjennom operasjoner i både arm og albue. Hun var sykemeldt i nesten halvannet år etter ulykken, og er fortsatt kun i 40 prosent jobb. NAV har gitt kvinnen en uføregrad på 30 prosent.

Mannen er dømt til å betale kvinnen 75 000 kroner i oppreisning, samt 12 000 kroner i saksomkostninger.

Kortsluttet speedometer avslørte hastigheten

Både kvinnen, føreren av den første bilen mannen traff, samt lastebilsjåføren som lå foran den dømte mannen, er av den oppfatning at han forsøkte en forbikjøring. Retten la dette til grunn.

Det ble fremlagt for retten bilder av bilenes speedometer som ble tatt rett etter ulykken. Turtellere og hastighetsmålere stanser nemlig omtrent på det stedet de er når strømkretsen blir brutt.

Hastighetsmåleren i mannens bil viste 97 kilometer i timen – 27 over fartsgrensen.

Retten sier bildene gir en klar indikasjon på at mannen kjørte over fartsgrensen. Retten la også til grunn at det var svært dårlige kjøreforhold, og at selv 70 ikke var forsvarlig den kvelden.

Det var også omfattende skilting på strekningen, og retten mente at mannen ved å tro at det var firefeltsvei utviste grov uaktsomhet.