NRK Meny
Normal

Trenger vi tilfluktsrom i fremtiden?

Forsvarets forskningsinstitutt skal nå gjennomgå hva behovet for sivil beredskap vil være i årene fremover.

Arnstein Pedersen i DSB

– Vi har fått en annerledes sikkerhetspolitisk situasjon, sier Arnstein Pedersen, fungerende sjef for Sivilforsvaret i Norge.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

I Vestfold finnes det 800 tilfluktsrom. Når analysen er ferdig, kan antallet bli justert.

I kjelleren på rådhuset i Sandefjord er noen av betongveggene over én meter tykke. Bak dem ligger tilfluktsrommet med plass til 400 personer.

I 1998 ble kravet om å opprette slike rom opphevet. Nå kan det komme andre retningslinjer, for til høsten starter Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sin analyse av den sivile beredskapen her i landet.

– Tiden er veldig moden, kanskje overmoden, for en slik analyse, sier Arnstein Pedersen, fungerende sjef for Sivilforsvaret i Norge.

Viktig med beredskap

Pedersen forteller at de allerede i 2007 foreslo en gjennomgang av den sivile

Berit Reppesgård

ENDRINGER: Berit Reppesgård, sjef for Sivilforsvaret i Vestfold, forventer at analysen vil føre til endringer.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

beredskapen. Hvorfor analysen igangsettes først nå, har Justis- og beredskapsdepartementet ikke hatt mulighet til å svare NRK på.

Etter planen skal prosjektet være ferdig i løpet av våren neste år, noe Berit Reppesgård, sjef for Sivilforsvaret i Vestfold, er fornøyd med.

– Vi har etterspurt en slik analyse i mange år. At beredskap kommer mer opp på agendaen, er viktig, sier hun.

Det sivile beredskapskonseptet vi har i dag, er ifølge Arnstein Pedersen fra midten av 90-tallet. Siden den gang har mye endret seg.

Sikkerhetspolitikk og trusler

Monica Endregard

BEHOV: Monica Endregard, forsker ved FFI, sier det er på tide med en vurdering av det sivile beredskapsbehovet.

Foto: FFI

Hos FFI er forsker Monica Endregard leder for det kommende analyseprosjektet. Hun sier informasjon om ulike trusler og DSBs oversikt over det nasjonale risikobildet er blant dokumentasjonen de skal bruke.

– Vi kommer til å se på hele krisespekteret. Både natur- og miljøkatastrofer, andre typer sivile kriser, men også den øvre delen av krisespekteret som terror og eventuelt væpnet konflikt.

Når analysen er ferdigstilt, vil FFI komme med anbefalinger om eventuelle tiltak.

Forventer endring

Anbefalingene i rapporten kan blant annet innebære at antallet tilfluktsrom både i Vestfold og i resten av landet justeres opp eller ned.

Berit Reppesgård i Sivilforsvaret viser til at befolkningstallet har økt og at landet har fått nye tettsteder. Om flere tilfluktsrom er en eventuell løsning, vet hun ikke, men hun forventer at FFIs innspill vil føre til endringer.

– Skjer ikke det, er det nesten en fallitterklæring, sier Reppesgård.