Trenger penger til bandy

Idrettsanlegget til Nordre Sande I.L. må oppgraderes for å holde bandyen i Sande i live.

Bandy
Foto: Gunne Ramberg / Scanpix

Nordre Sande I.L. er det eneste idrettslaget i Vestfold som har bandylag. Når banen på Klevjerhagen skal islegges til bandysesong hver vinter, jobber frivillige både natt og dag i flere uker. Tilsammen brukes en million liter vann for å få islagt banen.

Ujevn bane

Grunnen til at isleggingen tar så mye tid, er at banen er veldig ujevn. Idrettslaget har nå søkt Sande kommune om hjelp til å finansiere en oppgradering av idrettsanlegget. Planen er å jevne ut og isolere banen.

- Vi regner med at vi kan få redusert vannforbruket med 80% ved å få lagt en helt flat bane, for da trenger vi ikke så tykk is. Nå er isen på den ene siden av banen nesten en halvmeter tykk, også er den 7-8 cm på den andre siden, sier prosjektleder for idrettslaget, Bjørn Martin Bamrud.

Uten penger til oppgradering tror Bamrud bandymiljøet i Sande vil bli borte. 

Fotballsesongen ødelegges

Slik som forholdene er i dag, er banen ubrukelig også hele vårhalvåret. Først etter sommerferien er det mulig å spille fotball på dekket fordi det er for fuktig etter vinteren.

- Målet er å kunne bruke anlegget opp mot 48 uker i året, prosjektlederen.

Rådmann i Sande, Tron Bamrud, går inn for å gi Nordre Sande I.L. et rentefritt lån på nesten halvannen millioner kroner. Kommunestyret skal behandle innstillingen 3. mai.