NRK Meny
Normal

Kan bli vanskelig å skaffe flyktningene barnehageplasser

HORTEN (NRK): Horten er én av kommunene som har sagt ja til å bosette flere flyktninger enn planlagt i år og neste år, til sammen 63. Hortenskolene trenger flere morsmålslærere og tolker, og ifølge NAV kan det bli vanskelig å skaffe flyktningene barnehageplasser.

Innvandrere skole illustrasjon

RASKT SVAR: Horten var den første av vestfoldkommunene som vedtok å svare ja på statsråd Solveig Hornes forespørsel om å ta imot flere flyktninger. Linn Eskedal i NAV Horten sier at de er godt forberedt på å hjelpe flyktningbarna inn i skoleverket.

Foto: KNUT-MARTIN LØKEN/NRK

Samfunnsfag og matematikk. Naturfag og engelsk. Mye skal læres på barneskolen.
Når alt også skjer på et helt ukjent språk, kan det bli mye på én gang. Vi møter Ilias Arefaine, flyktning fra Eritrea, på en benk i Horten sentrum.

Han forteller om sin lille sønn som har begynt på skolen.

Ilias Arefaine

LÆRTE RASKT: Ilias Arefaine kom til Horten i 2013, og begynte raskt på voksenopplæring for å lære seg norsk. Han mener han fikk mye ut av året med dette.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen/NRK

I fjor gikk han tre måneder i barnehage, deretter begynte han på barneskole. Derfor er han veldig flink, og lærte blant annet norsk fort. Han var først i velkomsklasse, men byttet raskt til ordinær klasse, sier Arefaine.

Horten har velkomstklasser for flyktninger på barne- og ungdomstrinnet.

– Her er det viktigst at flyktningene lærer seg norsk. Deretter integrerer vi dem inn i klasser så fort som mulig. «Prosjekt for mangfold», et prosjekt i både hortenskolene- og barnehagene, ivaretar disse gruppene, forteller Jan Einar Bruun, kommunalsjef for oppvekst.

Trenger morsmålslærere og tolker

Ellen Eskedal

LEDER FLYKTNINGAVDELINGEN: Ellen Eskedal, leder for flyktningavdelingen i NAV Horten.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen/NRK

Linn Eskedal, leder for flyktningavdelingen i NAV Horten, sier at de er godt forberedt på å hjelpe flyktningbarna inn i skoleverket.

– Allerede før flyktningene kommer, innleder vi samarbeid med skolene barna skal gå på og forbereder dem på at det kommer nye elever, forteller hun.

Ifølge Bruun trenger hortenskolene flere morsmålslærere og tolker.

– I dag har vi ikke morsmålslærere på alle språkene flyktningene bruker. Derfor prøver vi å lære en del av dem norsk ved hjelp av kroppsspråk.

Også de voksne flyktningene skal bli kjent med språket – gjennom voksenopplæring i ett år.

– l løpet av dette året lærte jeg veldig mye, fortteller Arefaine.

Ifølge Eskefal har de fleste voksne krav på både norskopplæring, såkalt voksenopplæring, og et introduksjonsprogram.

Barnehageplasser utfordrende

Jan Einar Bruun

KOMMUNALSJEF: Jan Einar Bruun, kommunalsjef for oppvekst i Horten kommune.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen/NRK

Eskedal forteller at det er vanskeligere å sørge for nok barnehageplasser til flyktningene enn å tilrettelegge for barn i skolealder.

– De får barnehageplass så fort det er ledig, men det tar gjerne litt tid.

Det er fortsatt uvisst hvor mange voksne og barn som kommer til Horten.

– Vi har tatt høyde for at vi har nødvendige fysisk kapasitet, også må vi få på plass personer som kan ta imot flyktningene. Det følger også med integreringsmidler med dette, sier Bruun.

En ny verdensborger kom inn i Arefaines familie for åtte måneder siden. Samme dag som vi møter ham, har han fått en god beskjed fra NAV.

– I dag fikk han tilbud om barnehageplass, smiler Arefaine.