Trafikkulykke i Tønsberg

  • Traktor har veltet

    En traktor har veltet ved Frodeåstunnelen i Tønsberg. Føreren av traktoren blør fra hodet, men har hele tiden vært ved bevissthet. Han blir tatt hånd om av ambulansepersonell.