Har du også irritert deg over denne?

Er du en av dem som har kjørt bak en av disse, og irritert vettet av deg? Da er du ikke alene.

Korntransport med traktor

Det er ikke alltid like enkelt for en traktorfører å finne en plass å slippe kø forbi.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Traktorer på vei til kornmottak er et helt vanlig syn nå om høsten. Selv om mange korndyrkere har avtaler med transportselskaper som kjører store biler, så er det en del som velger å ordne transporten selv med traktor og henger.

Kø ved kornmottaket

Nå om dagen er det ofte lang kø ved kornmottakene, som her ved Kanalen i Larvik.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Mange har lang vei


Mange korndyrkere over hele landet har svært lang kjørevei for å få levert korn og må bruke lang tid. Traktorene kjører sakte og mange bilister blir både irritert og utålmodige. Farlige situasjoner kan oppstå. Det samme gjelder når store landbruksmaskiner må forflytte seg på veien.

– Det handler om et samspill mellom innhøsting, lagring hjemme, transportkapasitet, avstand til kornmottaket og ikke minst ”timeavtale” for levering, sier gårdbruker Thor Magnus Thorsen fra Himberg i Tjølling i Vestfold.

Skurtresker blir forbikjørt

Det kan oppstå farlige situasjoner når landsbruksmmaskiner kjører langs veien. Her har en skurtresker blitt forbikjørt rett før en sving. Det kommer en bil imot og bilen som kjørte forbi klarte såvidt å svinge inn i sitt kjørefelt og unngikk dermed en kollisjon.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Prøver å levere når det er lite trafikk

– Jeg forsøker å få til å levere korn på tidspunkter når det er lite trafikk på veiene, men det er ikke enkelt for det er mange som skal levere nå, sier han.

Fra gården Haugen på Himberg må Thorsen, uansett hvilken vei han velger, kjøre på sterkt trafikkerte veier på vei til kornmottaket i Larvik. Det raskeste for han er å kjøre over Verningen til Bommestad og deretter hovedveien (Elveveien) inn til Larvik og ned til kornmottaket ved Kanalen.

Thor Magnus Thorsen

Thor Magnus Thorsen sier han gjør det han kan for å være minst mulig til hider for andre på veien.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Ikke lett å finne et sted å svinge inn


– Langs Elveveien er det for eksempel ikke en eneste lomme å kjøre inn på, sier Thorsen. Hvis jeg lager kø prøver jeg for eksempel å svinge inn på en avkjørsel til næringseiendommene langs veien, men veldig ofte kommer det noen som skal ut fra eiendommen eller noen bak som skal inn akkurat den avkjørselen, forklarer Thorsen.
På andre veier svinger han inn på busslommer og andre egnede lommer, men det er ikke slike muligheter over alt.

Dermed ser ikke Thorsen andre løsninger enn å legge seg så langt ut på veiskulderen det er mulig slik at enkelte biler kan passere.

Les også Kornhøsten ser lovende ut.

Positive til beltepåbud

Bønder har Norges farligste yrke

Opplever mange farlige situasjoner


Thorsen forteller at han har sett mange farlige situasjoner, både når han selv har kjørt traktor og som fører av annet kjøretøy.

Flere gårdbrukere som nrk.no har snakket med og som transporterer korn med traktor og henger, sier det samme, men innrømmer også at enkelte traktorførere må bli flinkere til å slippe forbi kjøretøy som blir liggende i kø bak.

Korn tømmes over i henger

Gårdbruker Oddvar Kjærås i Andebu tømmer korn fra skurtreskeren og over i en traktortilhenger.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK