Skolevei til besvær

Ringshaugveien i Tønsberg er smal og uoversiktlig. FAU ved Ringshaug skole er bekymret for trafikksituasjonen og føler seg forbigått av Tønsberg kommune.

Ringshaugveien i Tønsberg er smal og uoversiktlig. I kommuneplanen for 2014 - 2026 har Tønsberg kommune merket opp framtidig ønske om gang- og sykkelsti i området. Likevel gjøres det lite for å sette i gang tiltak.

Ferdinand (10) synes det kan være skummelt å gå i Ringshaugveien i Tønsberg.

I kommuneplanen for 2014 – 2026 har Tønsberg kommune merket opp framtidig ønske om gang- og sykkelsti i området. Likevel gjøres det lite for å sette i gang tiltak.

15. juni skal bystyret vedta plan for veiinvesteringer. Ringshaugveien har fått laveste prioritering, det vil si at det er et tiltak som er uprioritert i tid.

Skolevei

Ringshaugveien har gang- og sykkelsti et stykke, men i et boligområde i nærheten av Skallevold er det smalt og uoversiktlig.

Ferdinand Brodwall Sørsveen (10) må krysse veien til og fra skolen, og han synes det er skummelt å gå der.

– De kjører ganske kjapt. Man må passe på mye, sier Ferdinand.

Moren Catrine Schøne Brodwall er bekymret for at det skal skje en ulykke.

– Det er smalt og svinger i begge ender, og det er ikke noe fortau, sier Schøne Brodwall og legger til at hun ofte har opplevd at bilister og bussjåfører kjører over fartsgrensen på 40 kilometer i timen i området.

Catrine Schøne Brodwall anslår at minst 25 barn må krysse veien når de skal til og fra skolen.

Bekymret mor

Bekymret: Catrine Schøne Brodwall er bekymret for sønnen Ferdinand og de andre barna som har Ringshaugveien som skolevei.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

Fylkesvei

Viggo Emdal ved bydrift i Tønsberg kommune mener det er lite man får gjort med veien.

– Ringshaugveien er fylkesvei, og det er derfor fylkeskommunen og Statens vegvesen som må gjøre tiltak på veien, sier Emdal.

– Hvis man hadde prioritert den høyere i plan for veiinvesteringer, ville vel også fylkeskommunen prioritert den høyere?

– Det vet jeg ikke. Det er noe fylkeskommunen og Statens vegvesen må svare på, sier Emdal.

– Har Tønsberg kommune henvendt seg til Statens vegvesen om veien?

– Vi har gjort flere henvendelser i årenes løp, hevder Emdal.

Trafikksikkerhet

Fylkesvei: Ringshaugveien er fylkesvei, og kommunen mener det er opp til Statens vegvesen og fylkeskommunen å se på tiltak.

Foto: Annette Grasmo Bergman

Statens vegvesen

Alf Martin Olsen ved plan- og forvaltning i Statens vegvesen finner bare én henvendelse, og det er fra en privatperson.

– På generelt grunnlag vil jeg si at det er en lite prioritert vei, og det er kostbart å få på plass gang- og sykkelsti fordi vi da må kjøpe opp areal fra private eiere, forteller Olsen.

Ifølge Olsen vil man kunne se nærmere på saken dersom man får henvendelse fra kommunen og andre som har synspunkter om veien.

Viggo Emdal ved bydrift i Tønsberg kommune sier at de kommer til å sende en henvendelse om Ringshaugveien til Statens vegvesen.