Tønsberg takker nei til psykologstøtte

– 300 000 kroner til en psykologspesialist er småpenger. Dette er en skammelig ordning fra regjeringa, mener Olav Sanness Vika i SV.

Olav Sannes Vika

Representant for SV i bystyret i Tønsberg, Olav Sanness Vika, mener regjeringen gir kommunen dårlige ordninger.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Tønsberg kommune har i mange år benyttet seg av en støtteordning til psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fylkesmannen kan innvilge søknader om penger til ansettelser og dele ut en fastsatt sum.

I år ansetter kommunen en psykologspesialist med traumekompetanse til å jobbe med enslige mindreårige flyktninger, men støtten strekker ikke lenger til.

Mette Vikan Andersen

Virksomhetsleder for barn, unge og familie i Tønsberg kommune, Mette Vikan Andersen, mener den gamle ordningen var bedre.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Før fikk vi et tilskudd på 500 000 kroner. I år har det gått ned til 300 000 i året, forteller virksomhetsleder for barn, unge og familie i Tønsberg kommune, Mette Vikan Andersen.

Tilskuddet ble tidligere trappet ned over flere år mens den nye summen er stabil.

Vikan Andersen forklarer at når kommunens egenandel blir 200 000 kroner større enn tidligere, har de ikke råd til å benytte seg av ordningen.

Skammelig

– En psykologspesialist koster kommunen over en million kroner. Regjeringen har lovt at kommunene ikke skal betale for flyktningene selv, så å komme med sånne ordninger er litt skammelig, sier representant for SV i Tønsbergs bystyre, Olav Sanness Vika.

Selv om støtteordningen ikke er rettet spesielt inn mot flyktningarbeid, mener han at å endre den mens kommunene driver viktig integreringsarbeid er en dårlig prioritering.

– Veldig mange flyktninger har opplevd alvorlige traumer. Det å ha kompetanse i kommunene er helt avgjørende for integreringer.

Prøver ikke å spare

Lisbeth Normann

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann, mener den nye ordningen er mer forutsigbar.

Foto: BJORN H STUEDAL

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann, forklarer at endringen ikke handler om innsparing, men forenkling.

– Kommunal psykologtjeneste er kjempeviktig for regjeringen. Vi har forenklet tilskuddsordningen så den er forutsigbar for kommunene, sier hun.

Regjeringen vil fra 2020 lovfeste psykologkompetanse i kommunene. Tilskuddsordningen løper frem til dette, og deles ut til alle kommuner som søker. Over flere år vil hver kommune få større summer enn med den gamle ordningen.

Normann understreker også at pengene ikke er ment som full lønnsfinansiering, men et rekrutteringstilskudd. Hun forteller at regjeringen ser at stadig flere kommuner benytter seg av pengene.

Tønsberg godt stilt

I Tønsberg blir det allikevel en ny psykolog. Sanness Vika forteller at kommunen har funnet penger gjennom en annen tilskuddsordning for mindreårige flyktninger.

Selv om Tønsberg er godt stilt tror han et redusert tilskudd vil være problematisk for mange kommuner.

I Vestfold benytter åtte kommuner seg av ordningen til å videreføre psykologstillinger. Tønsberg har fem psykologer per dags dato. I tillegg til Tønsberg har også Re søkt om penger til etablering av en ny stilling, og takket ja.