NRK Meny
Normal

Tønsberg får valgdirektorat

30-35 årsverk blir flyttet til Tønsberg innen valget i 2017.

Kommunalminister Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner vil sikre større grad av uavhengighet, ved å opprette et eget valgdirektorat.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Regjeringen har besluttet at arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge skal flyttes ut av departementet til et statlig valgdirektorat.

- Dette vil omfatte om lag 30 - 35 årsverk, hvorav ca 20 er faste stillinger og kan samlokaliseres med annen statlig virksomhet i Tønsberg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Mer åpenhet

Sanner mener det er uheldig at ansvaret for gjennomføringen av et valg ligger i et politisk styrt departement. Han tror dette vil sikre en større grad av uavhengighet.

– Poenget er å sikre større grad av uavhengighet, mer avstand og åpenhet og sikre fortsatt høy tillit til valggjenomføringen i Norge, sier kommunalministeren.

Valgdirektoratet vil få ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget, informasjon til velgere, opplæring av kommuner og fylkeskommuner, evalueringer og drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA.

– Det er et stort og viktig arbeid, knyttet til datasystemer, sikre koordinering nasjonalt, også gjennomføres jo valget lokalt i de enkelte kommunene, sier Sanner.

Slutt på internettstemming

Samtidig avsluttes forsøkene med å stemme over internett.

– Det har vært langvarig politisk strid rundt stemmegivning over internett ved valg, og det er uheldig at vi strides om hvordan valg gjennomføres, derfor mener vi det er riktig å avvikle det forsøket, sier ministeren.

Arbeidet med å planlegge etableringen settes i gang etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.