Tønsberg-barnehage innførte totalt videoforbud

Barnehageleder gikk for klare kjøreregler. Helseministeren ønsker det samme.

Datatilsynets brosjyre om bildevett

BILDEDELING: Det er mange meninger om hva som kan deles i sosiale medier, men det er ikke alltid lett å vite hva som er rett.(illustrasjonsbilde)

Foto: Datatilsynet

Moderne mobiltelefoner gir alle mulighet til å publisere bilder på nett. Og folks hyppige publisering i sosiale medier har ført til nye problemstillinger når det kommer til personvern – Kanskje barnet du fikk med i bakgrunnen på barnehage-bildet du delte på Facebook, bor på hemmelig adresse? Eller kanskje vedkommende rett og slett ikke ønsker bilder av seg selv på nett.

Ikke alle vet hvilke regler som gjelder steder der barn eller sårbare mennesker oppholder seg. Derfor har helse- og omsorgsminister Bent Høie nå satt ned et utvalg som skal utarbeide felles retningslinjer for landets institusjoner.

Må spørre først

Hilde Magnussen i Sigridløkka barnehage i Tønsberg har allerede nedlagt et totalt videoforbud, samt innført strenge regler for fotografering.

– Vi har mange forskjellige foreldre i barnehagen som har mange meninger om dette med bilder og hvordan ting skal være. For å imøtekomme alle, har vi laget noen felles kjøreregler, sier hun.

Det er fortsatt lov til å ta bilder på avslutninger ved barnehagen, men du må spørre samtlige foresatte til dem du tar bilde av om lov, før du knipser i vei.

Sigridløkka barnehage, med barnehagens uteområde.

REGLER: Sigridløkka barnehage på Vear i Tønsberg er blant barnehagene som har innført strengere regler rundt bildedokumentasjon for å hindre uønsket eksponering av barna i barnehagen.

Foto: Sigridløkka barnehage

Journalister og foreldre

Helseminister Bent Høie ønsker også felles kjøreregler, og har nå satt ned et utvalg som skal se på denne problemstillingen. Han sier det er to hovedgrunner til det.

– Den ene handler om hva journalister som jobber seriøst med viktige saker skal bli møtt med i barnehager, på skoler, i barnevernet og på sykehusene.

– Det andre er det som egentlig er det nye – at både foreldre, ungdom og barn tar bilder fra institusjoner, barnehager og sykehus, og formidler selv gjennom sosiale medier. Da er det lurt å tenke gjennom hva som er greit og ikke.

bent høie

RETNINGSLINJER: Publisering av video og bilder på nett utfordrer personvernet, spesielt når det gjelder barn og sårbare mennesker. Nå ønsker helseminister Bent Høie at ledere i barnehager, skoler, sykehus og institusjoner skal få klare retningslinjer å forholde seg til. 

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Samtidig poengterer helseministeren at utvalget ikke skal begrense ytringsfriheten.

– Tvert imot, sier han.

– Dette er et utvalg som skal sikre at vi har åpenhet, men at det samtidig er noen felles kjøreregler. På noen områder vil det kanskje komme enkle anbefalinger som for eksempel en barnehageleder kan lene seg på når en har disse diskusjonene, slik at en ikke trenger å ta denne ganske vanskelige diskusjonen alle steder.

Positiv barnehageleder

Magnussen i Sigridløkka barnehage synes det er fint at helseministeren nå ønsker å se nærmere på problemstillingen.

– Jeg regner med at det blir et minimum av kjøreregler, og så må hver institusjon gå inn å se om de er komfortable med det, eller om de vil ha det annerledes, sier hun.