Normal

Tømmestasjoner mangler skilting

LARVIK (NRK): – I verste fall kan avløpsvannet fra bobiler havne i naturen, frykter bobilentusiast Guri Steinsholt.

Guri Steinsholt

SAVNER SKILT: Dette er tømmestasjonen i Larvik bobilhavn. – Ikke et eneste skilt opplyser besøkende om at det finnes en tømmestasjon her, forteller Guri Steinsholt.

Foto: Linn Løkken / NRK

Kommunene plikter etter forurensningsloven §26 å sørge for anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler. Likevel er velfungerende tømmestasjoner en mangelvare flere steder i landet.

Nå krever Norsk bobilforening svar fra kommunene i Øst-Norge på hvilke tømmestasjoner de har, og hvilke planer de eventuelt har for ferdigstillelse av anlegg som lovverket krever.

– Ønsker bedre skilting

På landsbasis er det registrert 45.000 bobiler. I tillegg kommer det mange tusen utenlandske bobilturister på besøk hvert år.

Bobilentusiast Guri Steinsholt er overrasket over at informasjonen rundt tømmeplasser ikke er bedre. Hun ønsker seg bedre skilting.

– Det er ikke enkelt for turister å finne frem, de er nesten avhengige av å kunne spørre andre bobileiere om hjelp, forteller hun.

Hun viser frem bobilhavna i Larvik hvor det ikke er opplyst at det finnes en tømmestasjon.

– Men det finnes her, tro det eller ei, sier Steinsholt og peker på det blå røret som stikker opp av bakken.

Tømmestasjon Larvik bobilhavn

MANGLER INFORMASJON: Larvik bobilhavn er et av stedene som mangler informasjon om at de har tømmestasjon. Helt til høyre i bildet ser du røret hvor kassettene kan tømmes og skylles.

Foto: Linn Løkken / NRK

– Vil ikke foreta seg noe

Steinsholt sitter i styret som representant for Vestfold i Norsk bobilforening. Der arbeider de akkurat nå med å sende ut et infoskriv til kommunene om hvordan situasjonen med tømmestasjoner er.

Trine Bull-Hansen

POSITIV TIL SAKEN: Fagsjef for forurensning hos Fylkesmannen i Vestfold, Trine Bull-Hansen, er glad for at bobilforeningen tar tak i situasjonen med tømmestasjonene.

Foto: Linn Løkken / NRK

Dette brevet stiller fagsjef for forurensing hos Fylkesmannen i Vestfold seg positiv til.

– Det er fint at dette jobbes med. Både for å vurdere om dagens tilbud er tilstrekkelig, men også for å få til bedre skilting, Trine Bull-Hansen.

– Hva kan dere gjøre dersom kommunene ikke følger det opp?

– Vi har ingen instruksjonsmyndighet ovenfor kommunene. Det er en mulighet for at Fylkesmannen kan føre et statlig tilsyn med kommunenes plikter, men det har vi ingen umiddelbare planer om.

– Norge har mye å lære

I løpet av 15 år som bobileier har Steinsholt latt seg imponere av land som Danmark og Tyskland. Der har de utarbeidet en egen brosjyre med kart over tømmestasjonene.

– Norge har mye å lære. Vi skulle hatt liknende brosjyrer her som kan deles ut på ferja eller på bensinstasjoner, foreslår Steinsholt.

En telefon til rådgiver og tidligere turistsjef i Larvik kommune, Eva Idland, gjør henne oppmerksom på ønsket om mer informasjon.

– Dette er noe jeg absolutt skal ta med meg videre. Vi hadde noe informasjon om dette i Visit Larvik sin katalog for 2015, men vi kan gjerne oppdatere den og forsøke å gjøre den bedre, svarer Idland.

Hun legger til at det å få utarbeidet et eget kart kan bli vanskelig akkurat nå, for de har per dags dato ikke noe organisert reiseliv i Larvik.