Togforsinkelser

Det er noen minutters forsinkelser på sørgående tog på Vestfoldbanen i ettermiddag. Årsaken er en togavsporing på Dovrebanen som skaper problemer mellom Hamar og Eidsvoll.