NRK Meny
Normal

Tobarnsmor må ha fotlenke

Kvinnen skrev i søknader om støtte at hun var enslig forsørger. Hun fikk ut omkring 700 000 kroner før det ble avslørt at hun hadde samboer.

Fotlenke

Tobarnsmoren får lov til hjemmesoning med en slik fotlenke.

Foto: Anna Gytri / NRK

Dermed ble Vestfold-kvinnen i 30-åra tiltalt for grovt bedrageri.

Etterforskningen viste at hun fikk både overgangsstønad, utvidet barnetrygd samt stønad til barnetilsyn via Nav fordi hun oppga at hun var enslig forsørger. Ifølge dommen forledet hun også ansatte i Husbanken til å betale ut statlig bostøtte for enslige forsørgere.

Fikk tips

Jan Stapnes

Politiinspektør Jan Stapnes er tilfreds med at dommen er i tråd med det han påsto.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Svindelen pågikk over en periode på vel tre år før Nav begynte å nøste i saken etter å ha fått tips om den. Det endte med politianmeldelse for grovt bedrageri. Politiets etterforskning bekreftet at kvinnen hadde en samboer og at hun derfor ikke har hatt krav på verken trygdeytelsene eller bostøtten.

Dette er en viktig dom, sier aktor, politiinspektør Jan Stapnes.

– Den sender et viktig signal om at politiet også jobber med denne typen straffesaker. Trygdesystemet er tillitsbasert, og derfor er det viktig å slå kraftig ned på dem som misbruker systemet.

Hjemme med fotlenke

Trygdebedragerier av denne størrelsen straffes vanligvis med ubetinget fengsel. Retten har kommet til at den ubetingede delen av straffen i dette tilfellet kan gjennomføres som hjemmesoning med fotlenke. Kvinnen må dessuten tilbakebetale beløpet hun er dømt for å ha svindlet til seg.

Kvinnen innrømte i retten at hun urettmessig har mottatt trygdeytelser. Forsvareren hennes, advokat, Are Bohne, sier at det ikke er aktuelt å anke denne dommen.

Mørketall

Stapnes sier at politiet kommer til å være oppmerksomme på slike saker også i fremtiden.

– Det er et område der vi har grunn til å tro at det er en del mørketall.