Her går 7 000 tonn i bakken

LARVIK (NRK): To bruer, inkludert en gammel E18-bru i Larvik, ble sprengt samtidig fredag formiddag. Se video her.

Etter at den nye E18 forbi Larvik er åpnet, og Farrisbrua har erstattet den gamle E18-brua, måtte det gamle veisystemet rives fredag formiddag.

SE VIDEO: Her sprenges bruene.

Etter at den nye E18 forbi Larvik er åpnet, og Farrisbrua har erstattet den gamle E18-brua, måtte det gamle veisystemet rives.

Fredag klokken 10.15 ble derfor den 270 meter lange utrangerte E18-brua, og en noe kortere fylkesveibru, sprengt til småstein. Fylkesveibrua var cirka 100 meter lang.

– Det var 100 prosent vellykket. Det er et stort smell, og store utfordringer både med kryssende infrastruktur og fordi det ligger midt i et veldig trafikkert område, men det ble 100 prosent klaff. Nå har det gått 7 000 tonn ned på under et sekund, sier Øyvind Omnes.

Han er avdelingsdirektør i AF Decom som stod for selve sprengningen. De brukte 200 kilo med sprengstoff til arbeidet.

I utgangspunktet skulle sprengingen skje klokken 12, men dette ble fremskyndet grunnet varslingen om kraftig vind i fylket fredag.

Bruene som nå er revet, gikk over Farriselva, Vestfoldbanen og fylkesvei 303, som er forbindelsen ned til Larvik fra Farriseidet.

Støvsky etter sprengningen.

STØVSKY: Slik så det ut i området rett etter sprengningen.

Foto: JOHN-ANDRÉ SAMUELSEN / NRK

Stengt i cirka en uke

Rivingen betyr konsekvenser for trafikken i området. Spesielt gjaldt dette under sprengningen da også E18 ble stengt mellom Bommestad og Sky i cirka 20 minutter, mens fylkesvei 303 er beregnet ryddet og klar for åpning cirka 17. august.

Av og på E18 ble stengt nordover og sørover fra Farriseidet fredag klokken 08.30.

– Fylkesvei 303 vil bli stengt i forkant av selve sprengningen og i cirka en uke etterpå. Tilførselen til byen må dermed skje andre veier. Jeg anbefaler å ta av ved Bommestad. Når vi har disse stengte veiene, vil trafikken ledes om Langestrandsområdet, sier politistasjonssjef i Larvik, Tor Eriksen.

Sikkerhetssoner i forbindelse med sprengningen.

Rød sikkerhetssone: Adgang forbudt fra klokken 09.30. Hus evakueres. Gul sikkerhetssone: Ingen mennesker utendørs. Folk må være inne fra klokken 10.00. Sort strek: Veien er stengt. Kun kjøring til eiendommene på Farriseidet. Pil: Enveisregulert på Langestrand: Opp Eidgata og ned Øvre Damsbakken. Parkering forbudt i Kleiverveien. Stopp forbudt, unntatt korte stopp for av- og påstigning. Parkering forbud i begge gater. Blått symbol viser utsiktspunktene.

Foto: Illustrasjon/Statens vegvesen

Flyforbud og vakthold

Det ble tatt flere grep for å håndtere trafikkflyten i området, som omfattende skilting, samt manuell dirigering av trafikken.

Statens vegvesen opplyser også at det ble bygget solid beskyttelse under bruene, i form av solide matter og steinfylling, slik at ikke noe skulle bli skadd under sprengningen.

Vakter passet på at ingen var i nærheten.

– Sikkerhet er det viktigste av alt, sier Eriksen.

Sprengningen førte også til flyforbud. Dette inkluderte også droner.

Bane Nor har allerede togstopp på denne strekningen i sju uker for omlegging av jernbanesporet til den nye Eidangertunnelen.