To alternativer

Styringsgruppa i Bypakke Tønsberg står nå igjen med to alternativer til ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Det ene innbærer en hengebro mellom Ramberg og Smørberg over Vestfjorden, mens det andre forslaget er en senketunnel mellom Kaldnes og Korten.

To alternativer til forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet