NRK Meny
Normal

Tiltak for ettervern møter veggen

De vil hjelpe tidligere straffedømte tilbake til samfunnet, men statlig kutt gjorde at planene er lagt på is.

Hender mot fengselsgitter

Overgangen fra fengselscella til frihet kan bli tøff for mange. Tiltaket 'Nettverk for soning' skal hindre at folk havner bak gitteret igjen etter endt soning. (illustrasjonsbilde)

Foto: Liv Friis-Larsen / ScanstockPhoto

I år feirer Oslo Røde Kors 10-årsjubileum for tiltaket "Nettverk etter soning". Dette er et tilbud om fritidsaktiviteter for folk som slipper ut fra fengselet etter endt soning. Jubileumsfeiringen har en lei bismak, sier han som startet dette tilbudet for ti år siden, Stian Estenstad.

– Til tross for at over 200 tidligere straffedømte får et aktivitetstilbud hos oss hvert år, driver vi nærmest fra hånd til munn etter at tilskuddet for i år fra justisdepartementet ble kuttet. Det var lite å få fra den forrige regjeringen, men det er enda mindre fra den nåværende.

Skuffet over kutt

Magne Berger

Et tiltak som 'Nettverk etter soning' blir en del av ettervernet. Derfor trenger vi langsiktighet før vi starter, sier Magne Berger i Horten Røde Kors.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Den manglende forutsigbarheten gjør at Vestfold Røde Kors har lagt lignende planer på is.

– Så sent som i juni hadde vi planene klare, sier Magne Berger.

Det var bevilget penger fra Vestfold Røde Kors og Horten Røde Kors. De hadde hatt positive møter med kriminalomsorgen og med folk fra fengslene i Hof, Horten og på Bastøy, og i Horten sto lokaler klare.

– Så fikk vi vite at den statlige bevilgningen for inneværende år var sterkt redusert. Da ble vi veldig skuffet og fant ut at det eneste vi kunne gjøre var å avvente. Dette kom overraskende, ikke minst fordi vi hadde fått signaler om at dette var et bra tiltak.

Savner begrunnelse

Både Berger og Estenstad etterlyser resultater av de rosende ordene om frivillighet som inngår i regjeringens politiske plattform. Der står det at «regjeringen vil øke bruken av frivillige og ideelle organisasjoner i kriminalomsorgen, både under soning og ved tilbakeføring til samfunnet».

– Både lokalt og sentralt snakker politikerne om betydningen av frivillig arbeid, men vi har ikke fått noen begrunnelse for hvorfor tilskuddet ble kuttet, sier Berger.

Les også:

Bekymret

I Østfold og i Møre og Romsdal er det også planer om å sette i gang «Nettverk etter soning». Der velger man å gå videre med planene til tross for kutt i tilskudd.

– Det er veldig synd at det kuttes. Det bekymrer oss og gjør nok at det blir tøffere å drive prosjektet. Men vi er heldige og har fått utplassert en medarbeider via Nav. Det gjør at vi setter i gang med et slikt tilbud til tidligere innsatte i Halden fengsel, sier prosjektkoordinator Asbjørn Wille i Østfold Røde Kors.

Les også:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Halden fengsel

Østfold Røde Kors gjennomfører prosjektet 'Nettverk etter soning' til tross for kutt i statlig tilskudd.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Høyre ville styrke tilbudet

På dagen ti måneder før den sittende regjeringen la fram sin politiske plattform, snakket André Oktay Dahl (H) i en interpellasjon i Stortinget om det han karakteriserte som «det svært vellykkede tiltaket Nettverk etter soning».

Stortingsrepresentanten spurte hva daværende justisminister Grete Faremo ville gjøre for å sikre at et slikt tiltak «brukes og styrkes for å gjøre det mulig å tilbakeføre domfelte til samfunnet?»

Får ikke svar

Det er vanskelig å få svar på hvorfor justisdepartementet har gått den andre veien i år, med kutt istedenfor styrking.

Ved spørsmål til departementet får NRK.no til svar at neste års budsjett ikke kan kommenteres før 8. oktober, selv om altså det nevnte kuttet er gjort i budsjettet for inneværende år.