NRK Meny
Normal

Tiltak for bedre lærere

Etter en dag på Larvik Museum har lektorstudentene i historie fått en smak på deres fremtidige karriere. Det vil gjøre dem til bedre lærere.

Marianne Sørensen ved Larvik Museum
Foto: Susann Rimsyhr / NRK

Det forteller studentene Hannah Johnsen (20) og Carl Andre Rydland (21) ved Høgskolen på Bakkenteigen. De går sitt første år på lektorutdanningen i historie. Onsdag var de på utflukt til Larvik museum for å se hvordan de lærer bort lokal historie.

– Det er bra å få se de pedagogiske programmene de har på dette museet. Vi lærer ikke alt dette på skolen. Jeg skal bli lærer selv og da inspirerer dette meg, forteller Rydland.

Lasse Sonne, førsteamanuensis i Historie

Førsteamanuensis i historie, Lasse Sonne, mener det er bra at studentene får se hvordan man kan lære bort historie i praksis.

Foto: Susann Rismyhr / NRK
Teori i praksis

Dagen på museet var innholdsrik for studentene. Først fikk de en presentasjon om undervisningsopplegget av historiker Ane Ringheim, og museumspedagog Marianne Sørensen. Deretter tok de med studentene rundt på området og viste hvordan de la opp undervisning for ulike aldersgrupper.

Førsteamanuensis i historie, Lasse Sonne, var med studentene sine på dagens utflukt. Han mener studentene lærer best ved å kombinere undervisning på skolen og praksis.

– I dag får studentene opplæring i hvordan de kan bygge pedagogiske programmer. På dette museet lærer de hvordan man kan anvende kulturarv på en alternativ måte. Det er viktig for å forstå faget bedre, i tillegg til at studentene skaffer seg kontakter, forteller Sonne.

Studentene er enig i dette og håper skolen fortsetter med denne type praksis.

– Det blir mer variasjon i undervisningen, og det er veldig bra, forteller Johnsen.

Bedre lærere

Lektorstudiet var nyoppstartet høsten 2013, og Sonne har vært en sentral brikke fra starten av. Skolen vil utbedre programmet, og det gjør den blant annet ved å bruke hele fylket som læringsarena. I løpet av våren 2014 skal studentene være innom Vestfold fylkeskommune i Tønsberg, Vestfoldarkivet i Sandefjord og Larvik Museum. Sonne ønsker å videreutvikle praksisprosjektet ved å få flere samarbeidsaktører. Forventningene er høye.

– Med dette prosjektet ønsker jeg at høgskolen skal utdanne bedre lærere og engasjere dem mer, for det trengs. Og at læringsprosessen blir bedre enn tidligere.

– En videreutvikling tror jeg kommer til å bli populært blant studentene, legger Rydland til.

Marianne Sørensen museumpedagog

Museumspedagog Marianne Sørensen fortalte hvordan de underviser i lokal historie.

Foto: Susann Rismyhr / NRK
Vil lære bort

Det var høgskolen som kontaktet Larvik Museum for å høre hvordan undervisningen foregår hos dem. Marianne Sørensen forteller at jobben deres går ut på å tilrettelegge kulturhistorie, spesielt lokalhistorie, for elever på mange trinn.

– Selv har jeg jobbet i 15 år i museum og syns det er veldig gøy å kunne fortelle hvordan jeg jobber, tilrettelegge gjenstandsmateriale og arkivmateriale for elever og gjøre det relevant.

– Hva tror du at studentene sitter igjen med?

– Jeg håper de sitter igjen med at vi er engasjerte og stortrives her. Jeg tror det er bra for elever og studenter å få satt teori ut i praksis.