Tilfluktsrom kan bli aktuelle ved terroraksjoner

Fylkesberedskapssjef mener det er viktig å videreutvikle landets tilfluktsrom.

Tilfluktsrom

20 ÅR: Mange tilfluktsrom i Norge er rundt 20 år gamle. Tradisjonelt ble de bygget på steder som kjøpesentre, skoler og forsamlingslokaler.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– Vi anbefaler en utvikling av tilfluktsrom fordi de har en merverdi for andre situasjoner enn det de opprinnelig ble bygget for.

Fylkesberedskapssjef i Vestfold, Jan Helge Kaiser, mener at tilfluktsrommene, som først og fremst skulle gi befolkningen beskyttelse ved bombeangrep, også kan brukes ved terrorhendelser og naturkatastrofer.

– De er motstandsdyktige mot våpenvirkninger, er delvis gass- og trykktette og har ofte nødstrømsforsyning. Ved trusselsituasjoner kan disse rommene ha en kapasitet til å ivareta, beskytte og gi ly.

Jan Helge Kaiser

SIKKERT: – Beredskapen i Vestfold er god, sier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Nesten 20 år gamle

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal frem til 2020 se på Norges totalforsvar. En del av arbeidet innebærer blant annet å vurdere tilfluktsrommene som finnes i landet, forteller assisterende direktør Per-Kristen Brekke.

– Ifølge det gamle regelverket, som eksisterte fram til 1998, måtte det bygges tilfluktsrom i alle bygg som oversteg et visst antall kvadratmeter. Fra og med 1998 opphørte den regelen, som betyr at mange av tilfluktsrommene i landet er nærmere 20 år gamle.

Direktoratet skal blant annet se på rommenes tilstand og plassering.

– Det er godt mulig at noen skal stå sånn som de er, men kanskje må vi også bygge nye. Også må vi spørre oss om vi behøver å bygge tilfluktsrom som er like beregnet for å tåle alt mulig.

Per Brekke

HALVPARTEN FÅR PLASS: Assisterende direktør Per-Kristen Brekke i DSB sier at det er 800 tilfluktsrom i Vestfold. – Bare halvparten av befolkningen hadde fått plass, sier han.

Foto: dsb.no

Satser på informasjon

I dag er det mange som ikke vet hvor nærmeste tilfluktsrom er. Brekke sier slik informasjon er en viktig del av beredskapen.

– Tilfluktsrom har ikke vært i folks bevissthet på mange år, og jeg ser helt klart at det er en jobb å gjøre. Vi må ikke bare stille spørsmål om tilfluktsrom, men også hvilken kunnskap folk sitter på.