NRK Meny
Normal

Har ikke råd til ny terminal

– Det blir nærmest som å hoppe i strikk uten strikk å beslutte og bygge en terminal på østsiden nå, sier Gisle Skansen, lufthavnsjef ved Torp til NRK.

Torp.

Flyplassledelsen er fornøyd med shuttlebuss-tilbudet.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Planene om å bygge en ny flyplassterminal på østsiden er foreløpig lagt på is. Prisforskjellen, på én milliard kroner, mellom alternativene øst og vest blir for dyrt, skriver Sandefjords Blad.

– Grunnen til at hovedstyret nå har valgt å bli på vestsiden, er at der kan vi ta utbyggingen trinnvis i relativt små steg. Det er umulig å flytte litt og litt østover, sier Skansen til NRK.

Gisle Skansen

Lufthavnsjef ved Torp, Gisle Skansen, drømmer fremdeles om en terminal på østsida.

Foto: Ola Walberg / NRK

Skansen sier at bygging av en ny terminal på østsiden ville tatt 8–10 år, og vært en formidabel investering som flyplassen ikke har penger til i dag.

Les også:

– Shuttlebuss-tilbud fungerer godt

Til tross for at flyplassen gjerne skulle ligget på samme side som jernbanelinjen, er lufthavnsjefen fornøyd med den stadig positiv utvikling på shuttlebuss-tilbudet de har.

Skansen håper at flyplassen sammen med jernbaneverket på sikt kan få til en fremtidig stasjonsetablering på østsiden for intercitylinjen når den skal legges på nytt.

– Er det litt vondt å si nei til jernbane rett inn i terminalen slik det er på de fleste andre større flyplasser?

– Det hadde vært det optimale. Nå fungerer jo shuttlebussordningen vår bra, og etter hvert som folk har blitt vant til å bruke den setter de enda mer pris på tilbudet. Men det er klart det hadde vært enda bedre og hatt en jernbanestasjon i direkte tilknytning til terminalen, sier Skansen.

Han viser også til tallanalyser som sier at flyplassen ville hatt et noe høyere passasjertall dersom de hadde fått til en slik samlokalisering.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Torp.

Det er besluttet å la terminalen bli liggende der den gjør i dag, og heller oppgradere den etter hvert som trafikken øker.

Foto: Sandefjord lufthavn Torp

Drømmer om østsida

Skansen har absolutt ikke lagt lokk på planene om i fremtiden å etablere en terminal på østsiden.

Han mener det er veldig fascinerende, men at det per dags dato er såpass stor usikkerhet rundt rammevilkårene til flyplassen at det ikke er forsvarlig å planlegge bygging nå.

– Flysikringsarbeidet og tax-freetilbudet er stadig oppe til diskusjon. Ikke minst den relativt blodige krigen oppe i lufta mellom aktørene der, gjør at vi føler at vi har ikke økonomisk ryggrad, eller nok is i magen, til at vi kan beslutte å flytte østover akkurat nå, sier Skansen.

Han legger til at det viktigste for flyplassen for fremtiden er hva slags passasjersammensetning, hvilke destinasjoner og hvor mange frekvenser de har. Med andre ord hvor mange flyselskaper som velger å fly ruter fra Torp.

– Dere har litt lite is i magen, men hva skal til for at dere tar opp øst-alternativet igjen?

– Jeg vil ikke si vi har lite is i magen, vi er realitetsorientert. I dag har vi ca. 1,9 millioner passasjerer, og det minste trinnet vi kan bygge på østsiden for er 3,5 millioner passasjerer. Det er lenge til vi er der, sier Skansen.

Han mener at det som må til for å kunne sette spaden i jorden på østsiden er at rammevilkårene opprettholdes eller forbedres.

– Tror du om noen år at jernbanen og Torp havner sammen?

– Ja, jeg tror det. Jeg håper i mellomtiden at jernbanen etablerer seg eller fortsetter og etablerer seg på østsiden slik at vi ikke går glipp av den eventyrlige muligheten i fremtiden, avslutter Skansen.