Teller utenlandske lastebiler

Norges lastebileierforbund begynte å telle utenlandske lastebiler på veiene i Norge i dag fra klokka 12.00 og fram til i morgen klokka 12.00. Forbundet ønsker å få et innblikk i hvor stor andel norske og utenlandske lastebiler som ferdes på veiene.
Forbundet ønsker også å kartlegge omfanget av utenlandsk godstransport som mistenkes å ha biler som ikke er underlagt kjøre- og hviletidsregler.