NRK Meny

Tar høyde for mer ekstremvær

Det kommer frem i forslaget til budsjett for 2016 og økonomiplan i Horten for de fire neste årene. – Vi vil investere 35 millioner kroner til ny overvannsledning i Holtandalen. Hendelsene med flom og overvann i kjellere gjør det helt nødvendig å bygge et nett for overvann som tar unna flom, sier økonomisjef Ole Grinde til Gjengangeren.