Tar barna ut av skolen

Foreldre tar barna sine ut av skolen fordi de mener miljøet er uholdbart.

Andebu ungdomsskole

Elever ved Andebu ungdomsskole gruer seg til å gå på skolen, forteller foreldre.

Foto: Kjell Skalleberg

Frustrerte foreldre flytter barna sine bort fra Andebu ungdomsskole i Vestfold. Læringsmiljøet på 8. trinn er ifølge foreldrene så dårlig at barna gruer seg til å gå på skolen.

Filma nakne medelever

Anette Gabrielsen er mor til en av elevene som nå bytter skole. Hun forteller at skolemiljøet har vært dårlig lenge.

- Elevene har slitt helt siden barneskolen. Vi foreldre har uttrykt vår bekymring for mange år siden. Vi føler at de tiltakene som skolen har gjort, har vært halvhjerta og ikke fullført på en ordentlig måte, sier Gabrielsen.

En del foreldre har skrevet brev til Andebu kommune. Gabrielsen mener det er gjort for lite.

Noen av episodene det klages på er påtenning av andres klær og bilder av nakne elever tatt med mobiltelefon sirkulerer og det stjeles.

Vil fjerne problemelevene

Kommunen har satt i gang tiltak for å forbedre miljøet. Det sier kommunalsjef i Andebu kommune, Bjørn Aamodt.

- Mer praktisk tilrettelagt opplegg, organiserte aktiviteter i friminuttene og større vekt på sosialt miljø, er noen av tiltakene vi vil sette inn. Det vil også bli satt inn ekstra personalressurser. Dette skjer i nær framtid, sier Aamodt.

- I tillegg vil skolen komme til å ta de elevene som skaper problemer ut av klasserommet, fortsetter Aamodt.

Det tror ikke Anette Gabrielsen er noen god løsning. - Å ta problemelevene ut, er overhodet ikke noe godt tiltak. Det kommer ikke til å fungere, sier Gabrielsen.

Les også: Vil avdekke skjult mobbing