Slik skal ungdom unngå karies

Et nytt prosjekt skal bedre tannehelsen til ungdom mellom 12 og 18 år.

mellom tenna

VIL UNNGÅ HULL: Daniel Sandvik er en av 14-åringene som deltar i prosjektet «Mellom Tenna». Her blir han undersøkt av tannpleier og prosjektleder Silje Faugli Gulliksen på Borgheim tannklinikk.

Foto: Lina Hekkli / NRK

Femti prosent av barn under tolv år utvikler karies. Det er tall tannhelsesektoren i Vestfold håper å redusere gjennom prosjektet «Mellom Tenna». Prosjektet vil lære ungdom mellom 12 og 18 år hvordan de skal rense tennene ordentlig, blant annet med økt bruk av tanntråd.

Gjennom et forebyggende program skal 2900 undommer på 14 år få oppfølging og veiledning ved rutinekontroller hos sin tannlege over en femårsperiode.

- Det er årskull 2001 som er plukket ut som blir innstruert i tanntrådbruk og vi kartlegger vanene deres, forklarer tannpleier på Borgheim tannklinikk Silje Faugli Gulliksen som er leder for prosjektet.

Spør om kosthold og familiebakgrunn

«Mellom Tenna» er et samarbeid med avdeling for pedodonti og atferdsfag ved Universitetet i Oslo og Lilleborg AS Oral Care.

Universitetet vil samle inn opplysninger fra ungdommene gjennom deres journaler og vil blant annet bli spurt om familiebakgrunn, kostholdsvaner og rutiner for tannhygiene.

- Vi håper selvfølgelig at dette skal ha effekt. Vi samarbeider med Universitetet i Oslo som vil behandle resultatene statistisk. Om det har hatt noen effekt ser vi først om fem år når prosjektet er ferdig, sier Jostein Werner Eikeland, leder og direktør for tannhelsesektoren i Vestfold.

mellom tenna

BRUKER TANNTRÅD: Sandvik bruker tanntråd hver dag og har aldri hatt hull. Tannpleier Silje Gulliksen håper flere ungdommer vil følge Daniels eksempel.

Foto: Lina Hekkli / NRK

80 prosent har karies når de fyller 18 år

Landsdekkende tall fra Statistisk sentralbyrå viser at færre barn enn tidligere får hull i tennene.

Blant tolvåringene som ble undersøkt hos offentlig tannlege i fjor var 59 prosent helt uten karies. For 18-åringene var det 20,9 prosent som aldri hadde hatt hull i tennene.

- Årsaken til at vi har satt i gang med prosjektet er at vi ser en stor endring i statistikken fra 12 års alder og frem til de er 18 år. Det er det vi ønsker å gjøre noe med, sier Gulliksen.

Ifølge fylkeskommunen er disse tallene også representative for Vestfold. Prosjektet startet i år og skal etter planen avsluttes i desember 2019.