Takker nei hvis det ikke er forsvarlig

Brannvesenet gjør grundige vurderinger på om det er forsvarlig, før de brenner ned hus som øving.

Brannøvelse Torridal
Foto: Kai Stokkeland/NRK

– Først og fremst informerer vi naboene om hva som skal skje, deretter er det en omfattende prosess med kommunen, sier brannsjef i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB), Per Olav Pettersen.

Titt og ofte må brannvesenet friske opp kunnskapene. For fire uker siden hadde åtte mannskaper fra VIB øvelse på Nykirke. Formålet med øvelsen er at røykdykkerne skal være best mulig forberedt på å ivareta egen, og befolkningens, sikkerhet.

– Det er kommunen som styrer dette her, slik at de må ha rivningstillatelse. Vi i brannvesenet har dispensasjonsmulighet i forurensningsloven slik at vi faktisk kan gjøre dette, forklarer Pettersen.

Brannsjef Per Olav Pettersen

Brannsjef Per Olav Pettersen

Foto: ARNT E FOLVIK / VIB

Avfallet som blir igjen etter at huset er brent ned er det eieren som har ansvaret for å fjerne på en miljømessig ansvarlig måte.

Brannvesenet gjør grundige vurderinger før de takker ja til å brenne ned boliger som øving.

– Avstand til hus og om det vil danne seg mye røyk i et boligområde er blant aspektene vi vurderer nøye. Finner vi det ikke forsvarlig, takker vi nei til objektet, sier Pettersen.